Försvarsexportmyndigheten (FXM) ska främja export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder även svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga exportkontrollen.

Läs mer om FXM

 

”Export och internationellt samarbete för framtidens försvar”

 

Läs mer om Försvarsexportmyndigheten

Nyheter

Försvarsindustrin – viktig för vårt försvar

2014-09-02
BALTOPS-ÖVNING

  Det finns flera säkerhetspolitiska fördelar med att ha en försvarsindustri i Sverige. Försvarsmakten har många system framtagna av industrin i Sverige och som är anpassade till svenska behov. Det ger leveranssäkerhet om något skulle inträffa. Det ger också Sverige en säkerhetspolitisk roll och tillgång till internationella samarbeten som vi inte skulle haft annars. Försvarsindustrin [...]

Läs mer

Personalärende på FXM

2014-09-01

Torsdagen den 28 augusti anmälde FXM ett personalärende till Statens ansvarsnämnd. Bakgrunden är att FXM tidigare i sommar har polisanmält en medarbetare i ledande ställning för misstänkt förskingring. Misstankarna gällde ett belopp på 24 375 kronor. Det var myndighetens interna kontrollrutiner som upptäckte denna misstänkta oegentlighet. Därefter har en förundersökning tagit vid. Myndigheten har nu alltså [...]

Läs mer

Slovakien, Sverige och Tjeckien har undertecknat avsiktsförklaring om Gripen

2014-09-01
Från vänster, statssekreterarna Daniel Koštoval, Miloš Koterec och Carl von der Esch vid undertecknandet av avsiktsförklaringen. Foto: Slovakiens försvarsministerium

Lördagen den 30 augusti undertecknade Slovakien, Sverige och Tjeckien en avsiktsförklaring rörande samarbete kring Gripen.  Undertecknandet  lägger grunden för ett bilateralt samarbete kring en gemensam luftrumsövervakning av Slovakien och Tjeckien. Den som undertecknade avtalet från svensk sida var Carl von der Esch, statssekreterare hos försvarsminister Karin Enström. Läs mer på Försvarsdepartementets webbplats. Se även hemsidan för [...]

Läs mer

FXM lämnar inte offert på Gripen till Danmark

2014-07-21

I Danmark pågår en upphandling av stridsflygplan. Ett av de flygsystem landet tittat på är det svenska Gripen. FXM har bjudits in av det danska upphandlingskontoret att lämna en offert på försäljning av nästa generations Gripen, samma version som Brasilien valt. Efter noggrann analys tillsammans med industrin har FXM beslutat att inte besvara förfrågan. – [...]

Läs mer

Två lediga tjänster på FXM

2014-07-14

Just nu söker vi en administratör till Marknadsavdelningen och en HR-handläggare. Läs mer om tjänsterna här.

Läs mer

FXM i Almedalen: ”Gripen i världen – är export viktigt?”

2014-07-01
Peter Hultqvist och Cecilia Widengren under seminariet. Foto: FXM

På onsdagen den 2 juli arrangerade FXM tillsammans med Saab seminariet ”Gripen i världen – är export viktig?”. En panel med sex representanter från politiken, myndigheter och försvarsföretag debatterade varför staten är engagerad i Gripenexport, om exporten medför nytta för det svenska försvaret, om det finns en gräns för hur mycket Försvarsmakten och andra myndigheter [...]

Läs mer

FXM i Almedalen: ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer”

2014-07-01
En deltagare kom utklädd till Gripenplan. Foto: FXM

Den 30 juni arrangerade FXM en paneldiskussion med rubriken ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer” i Almedalen. Syftet med diskussionen var att belysa statens roll i försvarsexportaffärer och förklara nyttan med exporten. – En ansvarsfull export bygger säkerhet. Det handlar inte bara om att dela kostnader med andra länder utan om att bygga samarbete med [...]

Läs mer