Försvarsexportmyndigheten (FXM) ska främja export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder även svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga exportkontrollen.

Läs mer om FXM

 

”Export och internationellt samarbete för framtidens försvar”

 

Läs mer om Försvarsexportmyndigheten

Nyheter

Brasiliens flygvapen på F7

2014-04-09

Under vecka 13 gästade 15 brasilianska flygvapenofficerare Sverige och besökte Flygvapnet, Saab samt FXM. Syftet med besöket var att se och lära hur Sverige jobbar med Gripen.  Läs mer om besöket på Flygvapenbloggen. FXM ansvarar för förhandlingarna med Brasilien angående en interimslösning där Brasilien planerar att flyga svenska Gripen C/D flygplan i väntan på sitt nya system, [...]

Läs mer

Brasilien i fokus under FXM-seminarium

2014-04-02
DSC_0213

Sverige har en lång och framgångsrik historia och tradition av samarbete med Brasilien och den brasilianska marknaden. På det temat anordnade FXM ett Brasilienseminarium för svensk försvars- och säkerhetsindustri. Med anledning av det ökande intresset av att fördjupa samarbete och samutveckling med aktörer på den brasilianska marknaden anordnade FXM onsdagen den 2 april ett seminarium [...]

Läs mer

FXM anordnar seminarium om Brasilien

2014-03-24

Sverige har en lång och framgångsrik historia och tradition av samarbete med Brasilien och den brasilianska marknaden. Med anledning av det ökande intresset av att fördjupa samarbete och samutveckling med aktörer på den brasilianska marknaden anordnar Försvarsexportmyndigheten, med stöd av SOFF, en halvdag med Brasilienfokus. Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström bjuder in till seminarium den 2 [...]

Läs mer

Försvarsminister Karin Enström i Schweiz

2014-03-14

Försvarsminister Karin Enström är i dag i Schweiz för att träffa sin schweiziske kollega Ueli Maurer. Karin Enström kommer träffa den schweiziske försvarsministern för diskussioner och för att underteckna ett avtal gällande utökat samarbete på försvarsområdet bl a avseende utbildning. Schweiz har valt JAS 39 Gripen till sitt framtida luftförsvar. FXM ansvarar för förhandlingarna med [...]

Läs mer

Tjeckien godkänner nytt Gripenavtal

2014-03-12

Tjeckiens regering har i dag godkänt ett nytt JAS 39 Gripenavtal. Under ett par års tid har Försvarsexportmyndigheten, FXM, förhandlat med det tjeckiska försvarsministeriet om ett nytt avtal för landets leasing av 14 stycken Gripen C/D.  I dag har Tjeckiens regering godkänt avtalet som efter interna processer ska undertecknas i april. Det nya kontraktet innebär [...]

Läs mer

Inriktnings- och prioriteringsarbetet för FXM:s verksamhet

2014-03-05
Foto Håkan Flank

Enligt instruktionerna till FXM ska myndigheten årligen till Försvarsdepartementet redovisa en inriktning för myndighetens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten. Myndighetens inriktning och prioritering har sin utgångspunkt i pågående verksamhet där de i dokumentets redovisade bedömningsgrunder tillämpats. Förvaltning av ingångna avtal och åtaganden är en prioriterad del av FXM:s verksamhet. Uppdrag [...]

Läs mer

Singapore Airshow

2014-02-26

I mitten av februari genomfördes Singapore Airshow, en av Asiens största flygmässor. Sverige deltog officiellt med besöksdelegationer från Försvarsdepartementet, Försvarsexportmyndigeten samt från Sveriges ambassad i Singapore. Av de över 900 utställande företagen fanns även svenska Saab på plats för att visa upp den nyaste tekniken för både allmänheten såväl som för köpare. Läs mer på [...]

Läs mer