Brasilien i fokus under FXM-seminarium

2014-04-02

Sverige har en lång och framgångsrik historia och tradition av samarbete med Brasilien och den brasilianska marknaden. På det temat anordnade FXM ett Brasilienseminarium för svensk försvars- och säkerhetsindustri.

Med anledning av det ökande intresset av att fördjupa samarbete och samutveckling med aktörer på den brasilianska marknaden anordnade FXM onsdagen den 2 april ett seminarium om Brasilien som potentiell marknad för svensk försvars- och säkerhetsindustri. Bland talarna fanns FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström, ambassadören i Brasilien Magnus Robach och försvarsattachén i Brasilien Christer Olsson. Utöver det talade representanter från FOI, Vinnova och industrin.

Ulf Hammarström inledde med att bland annat citera den brasilianska presidenten Dilma Rousseff som i samband med att Brasilien tog beslut om att gå vidare med Saabs offert för 36 stycken Gripenplan sa ”Brasilien är ett fredligt land, men kommer aldrig att vara ett försvarslöst land”.

DSC_0168

Ambassadör Magnus Robach talade om landet Brasilien och vad som präglar det. Han påpekade bland annat att Brasilien inte har haft en våldsam historia, däremot har det varit en berg- och dalbana. Landet fick demokrati först 1988 då den nya konstitutionen antogs, efter en tid av militärdiktatur. Den brasilianska försvarsmakten har återvunnit respekten hos folket efter militärdiktaturen, och ligger nu högt i förtroendeundersökningar. Ambassadören nämnde också att det är valår för presidentposten, i underhuset och för guvernörer. Dessutom arrangerar Brasilien fotbolls-VM 2014 och sommar-OS 2016.

Försvarsattachén Christer Olsson berättade att Gripensamarbetet har öppnat den brasilianska marknaden och ökat intresset i Brasilien för Sverige med vår industriella bas. Brasilien har stort behov av investeringar och Olsson berättade om Brasiliens roll i regionen och globalt. Han berättade vidare om strukturen hos det brasilianska försvaret och vad som förändringen av den. Bland annat nämndes utmaningarna med övervakning av Amazonas och landets engagemang i FN-insatser.

De övriga talarna Anders Blom, forskningschef på FOI, Dr. Ciro Vasquez, projektledare på Vinnova, Niklas Alm, generalsekreterare (tjf) på SOFF, Markus Ehnhage på Systecon, Bo Torrestedt regionalansvarig på Saab och Mikael Tjernlund, VD på Sjöland & Thyselius berättade alla om sin syn och sina personliga erfarenheter av Brasilien. Alla kunde konstatera att Brasilien är ett intressant land, med stora möjligheter, framtida investeringsbehov som söker efter strategiska partnerskap, men också är ett land som kulturellt skiljer sig från Sverige och de utmaningar som kan följa av det.

DSC_0237