Export av försvarsmateri­el till Förenade Arabemiraten

2013-09-25

Exporten av försvarsmateriel till Förenade Arabemiraten uppgick 2012 till 302 miljoner kronor. Under åren innan, 2010 och 2011, var det ett av de tio största mottagarländerna för svensk försvarsmaterielexport. Landet har bland annat det luftburna radarsystemet Erieye.

När det gäller ärendet som Expressen skriver om i dagens tidning kan FXM konstatera att vi hanterat ärendet helt korrekt, vi följer det regelverk som finns och fullföljer vårt uppdrag inom de begränsningar exportkontrollen ger.

Vi bedömer ärenden utifrån att de ska ha godkännande från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och innebära nytta för det svenska försvaret. Läs mer om hur vi arbetar med försvarsnytta.  Företag kan beskriva affärsintressen och olika system i sina ansökningar, men våra uppdrag till Försvarsmakten innefattar bara det som har ISP-godkännande och har bedömd försvarsnytta.

Om vi väljer att gå vidare med en förfrågan och den del som har ISP-godkännande, så gör vi det i nära samarbete med Försvarsmakten och styr vilka system som visas i dialog med Försvarsmakten.

Vi kan också konstatera att Expressens artikel innehåller faktafel avseende det stöd som FXM ger Försvarsmakten i uppdrag att genomföra.