Felaktiga uppgifter i media om Gripen till Schweiz

2013-10-09

FXM ansvarar på svensk sida för förhandlingarna mellan Schweiz och Sverige angående Schweiz anskaffning av 22 stycken JAS 39 Gripen.

Medieuppgifter idag den 9 oktober gör gällande att Schweiz totala projektbudget på 3,126 miljarder schweizerfranc skulle vara anskaffningsbudgeten. Detta stämmer inte.

Den totala projektbudgeten inbegriper, förutom upphandlingen av 22 stycken JAS 39 Gripen även poster som logisitik, vapen och ombyggnader. Flera medier har också valt att dra tillbaka sina artiklar.

FXM står fast vid de bedömningar som gjordes i fjol när FXM och vår schweiziska motpart Armasuisse skrev ett ramavtal om upphandlingen.