Annonsering av Bv 308 på e-Quip

Idag, torsdagen den 6 februari, annonserar Försvarsexportmyndigheten försäljningen av 19 stycken bandvagnar av modell Bv 308.

FXM ansvarar för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller som har blivit obrukbar.

Nu har turen kommit till 19 stycken bandvagnar av modell Bv 308. Internationellt benämns fordonet Bv 206S och är en förserie till Bv 309.

Bandvagnarna är på grund av sitt splitterskydd klassade som krigsmateriel, en klassning som innebär att endast andra länders försvarsmakter är potentiella köpare. Bv 308 har bland annat använts i samband med Sveriges insatser under konflikten på Balkan.

Vid försäljningen kommer FXM att för första gången att använda sig av European Defence Agencys (EDA) databas för försvarsmateriel, e-Quip. På den webbaserade databasen kan EU-länder annonsera ut sin övertaliga materiel till andra EU-länder. e-Quip lanserades i somras.

Från och med i dag, torsdag den 6 februari kommer bandvagnarna att finnas tillgängliga på e-Quip. Visning av fordonen kommer att ske i mitten av mars.

Ambulance-KUN-1