Försäljning av fartyg

FXM är ansvarig för att sälja ut Försvarsmaktens övertaliga materiel.

Nu säljer vi fartygen Kungsholmen och Grundsund och bevakningsbåten Tapper.

Tapper1_7212