Försäljning motorcyklar och butiksinrednin­g

Försäljning av övertalig materiel från Försvarsmakten är nu öppen för budgivning.

FXM ”Försäljning 2012:1” gäller två lotter, motorcyklar och butiksinredning.

Försäljningen kommer att genomföras under så kallad ”sluten budgivning” och endast registrerade företag kan delta.