Försvarsexport­verksamheten ger intäkter på över en halv miljard

2015-04-27

Enligt FXM:s instruktion från regeringen ska myndigheten redovisa hur verksamheten bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga.

I försvarsnyttorapporten redogör FXM för den statliga försvarsexportverksamhetens bidrag. Bland annat gav den direkta intäkter på över en halv miljard kronor 2014.

Exportverksamheten innebär också större produktionsvolymer som ger stordriftsfördelar och att viktig kompetens kan stanna i Sverige.

Läs rapporten här.