FXM arrangerade USA-seminarium

2014-05-13

Under måndagen arrangerade FXM, tillsammans med SOFF, ett informationsseminarium om USA. Bland talarna fanns bland annat departementsråd Reidar Ljöstad från Försvarsdepartementet och ISP:s stf generaldirektör Jan-Erik Lövgren.

Informationsseminariets syfte var att bland annat beskriva pågående och kommande aktiviteter av intresse för försvarsindustrin kopplat till USA och samarbeten mellan Sverige och USA. Ett fyrtiotal representanter från industrin och försvarsmyndigheterna hade tagit sig till SOFF:s lokaler i Stockholm för att lära sig mer om detta. Företagen som deltog utgjordes till huvuddel av små och medelstora företag.

Inledningstalade gjorde FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström som pratade om marknadens utveckling. Han talade om vikten av den transatlantiska länken och att Nordamerika fortfarande är en mycket viktig marknad för svensk export. Ulf Hammarström poängterade även att FXM är måna om att svenska SME-företag ska komma in på USA-marknaden och beskrev kort vilka sätt främjandet sker på.

Departementsråd Reidar Ljöstad från Försvarsdepartementet gav en översikt av relationerna mellan Sverige och USA. Han påpekade att relationen mellan Sverige och USA är goda och att samarbetet länderna emellan har en positiv utveckling, vilket bland annat manifesterades av president Obamas besök i Sverige under hösten 2013. Ljöstad beskrev också att viljan och att möjligheterna finns för att skruva upp samarbetet ytterligare.

Försvarsmaktens samarbete med USA redogjorde Generalmajor Bengt Svensson om. Bland annat genomförs övningar ihop. Han pratade vidare om fördelarna med att samarbeta med USA och de goda militära relationerna med USA.

Generalmajor Bengt Svensson. Foto: FXM

Generalmajor Bengt Svensson. Foto: FXM

FOI representerades av Eva Dalberg som gav en översikt av FOI:s verksamhet gentemot USA och hur de samarbetar med USA, bland annat bilateralt och via NATO. Bland övriga talare fanns bland andra ISP:s stf generaldirektör Jan-Erik Lövgren, representanter för respektive SNR-område samt FMV:s Barbro Malmer.

FOI:s Eva Dalberg. Foto: FXM

FOI:s Eva Dalberg. Foto: FXM

Seminaret genomfördes i anslutning till ett besök ifrån USA, bestående av representanter för FCT (Foreign Comparative Testing). FCT är ett system inom det amerikanska försvaret som genomför prover på icke-amerikanska färdigutvecklade produkter som kan passa in i befintliga amerikanska upphandlingar. I samband med besöket arrangerades en miniutställning för att ge industrin möjlighet att presentera sina produkter och teknologier för FCT-delegationen.

Agenda informationsseminarium USA 140512