FXM:s generaldirektö­r talare på konferens om strategiska studier

2015-10-15

Den 5-8 oktober höll Fluminenseuniversitetet i Rio de Janeiro en numer årlig konferens om strategiska studier och internationella relationer. Konferensen samlar ett par hundra deltagare, en del från den brasilianska försvarsmaktens högre kurser.

Förra året, som var första gången konferensen hölls, var Frankrike den enda främmande nation som deltog. I år var svenska och franska deltagare de enda icke-brasilianska representanterna.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström talade tillsammans med vice vd Michael Mohr från Saab AB den 5 och den 6 oktober, dels vid ett seminarium om svensk-brasilianska relationer och dess utmaningar, dels vid ett seminarium om svensk försvarsplanering från politisk till myndighetsnivå (både Ulf Hammarström och Michael Mohr har i tidigare egenskaper arbetat i Försvarsberedningen).

Ulf Hammarströms viktigaste budskap var att man från svensk sida hoppas mycket på det strategiska partnerskapet med Brasilien. Det omfattande brasilianska Gripenprojektet ger stora möjligheter till en ny fas i ländernas relationer med fördjupning och spin-off-effekter till nya områden. En viktig utmaning för relationen är att lära känna och förstå varandras förutsättningar för att lägga den bästa grunden för ett långsiktigt partnerskap, detta även om handelsrelationer mellan länderna finns sedan lång tid.

Ulf Hammarström beskrev även Sveriges fokus på innovation, konkurrenskraft och hållbarhet, bland annat genom stora satsningar på forskning, inte minst från företagens sida. Han beskrev också den svenska försvarsindustrins utveckling, roll och förutsättningar.

IMG_2689