FXM frågades ut i Riksdagen

2012-11-08

Torsdagen den 8 november anordnade Riksdagens försvarsutskott en utfrågning om anskaffningen av nästa generation Jas 39 Gripen. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström var inbjuden att berätta om det ramavtal FXM har skrivit med Schweiz gällande landets upphandling av 22 Gripenplan.

Utfrågningen var öppen för allmänheten. Från Försvarsdepartementet deltog statssekreterare Carl von der Esch för att redovisa regeringens förslag till riksdagen i budgetpropositionen om utveckling av Gripen. Även ÖB Sverker Göranson var på plats för att redogöra för Försvarsmaktens underlag till regeringen om JAS 39 Gripen. Från Försvarets materielverk, FMV, deltog överdirektör Dan Ohlsson för att berätta om FMV:s underlag till Försvarsmakten om framtida stridsflygsystem.

Utfrågningen kunde följas via riksdagens webb-tv och kan i efterhand ses via SVT Forum.