FXM i forsknings- och innovationsdel­egation till Brasilien

2014-10-28

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström och Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson besöker Brasilien den 27-30 oktober.

Den svenska delegationen besöker Brasilien för att studera aktuella forsknings- och innovationsfrågor inom försvars- och energiområdena samt för att definiera möjligheter och utmaningar för ett ökat samarbete mellan Sverige och Brasilien inom dessa områden.

Delegationen kommer att besöka São Paulo och Rio de Janeiro, för dialog med brasilianska partners såsom flygplanstillverkaren Embraer, flygvapnets vetenskaps- och teknologiavdelning DCTA, energibolaget Petrobras, utvecklingsbanken BNDES, federala universitetet i Rio de Janeiro (UFRJ), samt handelsuniversitet Fundação Getúlio Vargas. Möten sker även med svenska företag verksamma i Brasilien såsom ABB och Ericsson.