FXM på DSEi-mässan

2015-09-21

I september deltog FXM på försvarsutställningen DSEi (Defence & Security Equipment International).

Vid årets DSEi deltog över 32 000 besökare och 1 600 utställande företag från mer än 50 länder. DSEi är inriktad mot både mark- och sjöarenan och täcker in samtliga underområden inom dessa.

Tillsammans med branschorganisationen SOFF ansvarade FXM för en Sverigemontern, där förutom representanter från FXM och SOFF även försvarsindustriföretag ställer ut.

I den svenska montern deltog försvarsföretagen Carmenta, Mildef Systems, CBJ Tech, CybAero och de båda BAE-företagen Hägglunds och Bofors med egen personal och utställda produkter. Dessutom hade Combitech, Åkers Krutbruk, Habia Cables, Woolpower, ÅF och T-kartor montern som Meeting Point. Därutöver hade några ytterligare företag sin logo på montern, nämligen Sepson, Lidan Marine, Polyamp och Eltel Networks.

Under veckan arrangerades även en mottagning på svenska ambassaden och en mottagning i Sverigmontern.