FXM på Försvarsföreta­gsdagarna

2013-11-22

Under två dagar träffades företag inom försvarsindustrin för att lyssna på seminarier och nätverka. Försvarsföretagsdagarna är ett samarrangemang mellan de två försvarsindustriföreningarna SOFF och SME-D, Försvarsmakten och FMV.

Temat var försvar och marknad i förändring – möjligheter och utmaningar, och blandföreläsare och deltagare fanns myndighetschefer och nyckelpersoner från exempelvis Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Försvarsexportmyndigheten, Totalförsvarets Forskningsinstitut och försvarsindustrin.

Bland talarna fanns exempelvis ÖB Sverker Göranson, FMV:s generaldirektör Lena Erixon och statssekreterare på Försvarsdepartementet Carl von der Esch.

Ämnen som diskuterades var Försvarsmaktens förmåge- och materielutveckling, forskning, försvarslogistik, försvarsexportrelaterade frågor samt försvarsföretagens bidrag i dessa frågor.

FXM medverkade genom att generaldirektör Ulf Hammarström deltog i en paneldiskussion om hur myndigheter och försvarsföretag i Sverige påverkas av de globala förändringarna. Dessutom presenterade Karin Kronhöffer och Joakim Wallin, biträdande marknadschef respektive marknadschef på FXM, hur exportfrämjande går till och hur det utvecklas.

Bland annat fick man frågan om hur FXM förhåller sig till ISP, Inspektionen för strategiska produkter, och Karin förklarade att FXM har en nära samverkan med ISP, och att ett godkännande från ISP krävs för FXM:s engagemang på en specifik marknad.

”Vi lyfter luren och frågar ISP”, utvecklade Karin Kronföffer.

DSC_0065