FXM-seminarium i Brasilien

2014-11-28

Torsdagen den 27 november anordnade FXM ett seminarium i Rio de Janeiro inriktat på marinteknologi. Seminariet hölls hos den brasilianska marinen Marinha do Brasil och genomfördes i samarbete med FMV, Försvarsmakten och företagen Rolls Royce, Saab Kockums och Swedeship.

Från brasiliansk sida deltog ett fyrtiotal ingenjörer och upphandlingsansvariga för den brasilianska marinen. Deltagarna diskuterade maritima teknologier som fartygskonstruktion i komposit och framdrivning med vattenjet och ställbara propellrar.

Viceamiral Deiana från den brasilianska flottan inledde seminariet. Även FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström inledningstalade och berättade om FXM, försvarsindustriell historia och strävan efter att ta fram kostnadseffektiva och högteknologiska system som ska möta det svenska försvarets behov. Han talade även om vikten av ett fördjupat och strategiskt samarbete med Brasilien.

Konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten inledde sitt anförande med att tacka för det stora intresset från brasiliansk sida för seminariet. Han berättade hur den svenska marinens behov av fartyg sett ut över tid och de svenska förutsättningarna i Östersjön som präglas av utmananande miljöer att bevaka och skydda. Den speciella salthalten och vattentemperaturen påverkar också förutsättningarna för marinen. Anders Grenstad ledde Försvarsmaktens ”ubåtsjakt” i Stockholms skärgård för några veckor sedan och berättade kort om den.

FMV:s chef för system och produktionsledning marina system flottiljamiral Andreas Olsson förklarade den svenska anskaffningsmodellen vid utvecklingsprojekt där de olika myndigheterna samarbetar för att specificera de krav Försvarsmakten kommer ha på det färdiga systemet.

Därefter berättade de deltagande svenska företagen om sina produkter. Robert Petersson från Saab Kockums talade om hur företagets kompositmaterial utvecklats över tid, vilka egenskaper kompositen har och hur den används till exempel i Försvarsmaktens Visbykorvetter. Lars Johansson från Rolls Royce redogjorde för företagets produkter och fartyg som använder sig av företagets tekniker. Rolls Royce tillverkar propellrar och vattenjet för att driva fartyg framåt. Bo Axelsson från Swedeship berättade om de fartyg företaget tillverkat för svenska Försvarsmakten liksom för försvaret i Förenade Arabemiraten.

Eftermiddagen användes för att svara på frågor och mer detaljerat beskriva olika teknologier och deras egenskaper. Avslutningsvis redogjorde Försvarsmakten och FMV för framtida systemsatsningar och behov.

Flottiljamiral Andreas Olsson från FMV, FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström, viceamiral Deiana från brasilianska marinen, konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten och försvarsattaché Christer Olsson. Foto: FXM

Flottiljamiral Andreas Olsson från FMV, FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström, viceamiral Deiana från brasilianska marinen, konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten och försvarsattaché Christer Olsson. Foto: FXM

 

Viceamiral Deiana från Brasiliens marin inledde seminariet. Foto: FXM

Viceamiral Deiana från Brasiliens marin inledde seminariet. Foto: FXM