FXM tog farväl

2015-12-31

Försvarsexportmyndigheten tog den 9 december farväl genom ett avskedsmingel i Stockholm. Försvarsminister Peter Hultqvist pekade i sitt anförande på sammankomsten på de större projekt FXM drivit i samband med Gripenupphandlingar som Brasilien och Schweiz. Han noterade också de främjandeinsatser för små och medelstora företag myndigheten genomfört. Peter Hultqvist betonade också kvaliteten i FXM:s arbete och konstaterade att myndigheten företrätt Sverige väl på den internationella arenan. Han avslutade med att säga att den kvalitet som exportverksamheten uppnått genom FXM blir en kravbild för framtiden.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström tackade alla deltagare för gott samarbete under en fantastisk resa. Han berörde de gångna åren och pekade på tre lärdomar från verksamheten inför framtiden.

– Det är alla länders rätt att ha ett försvar och skydda sitt land. Säkerhet och utveckling är nära sammanlänkade. Att möjliggöra för ett land att försvara sig är därför en del av att skapa säkerhet och bidra till en bättre värld när det görs på ett ansvarsfullt sätt. Exporten ska inte främst motiveras med våra vinster från exporten, som arbetstillfällen, teknologi och kostnadsdelning. Exporten måste bidra med något bra för att vara moraliskt försvarbar, sa Ulf Hammarström och fortsatte:

– Försvarsexport är export av militär förmåga. Därför måste den analyseras noga, inte minst i dagens instabila värld. Men vi fann att analys är värdefullt även internt för det svenska systemet. Försvarsindustrin ska vara av värde för försvaret, inte tvärt om. Men det finns ett ömsesidigt beroende och försvarsindustrin är en viktig del av vår militära förmåga och vår internationella position. För att försäkra oss om synergier och för att försäkra oss om att det inte finns intressekonflikter mellan försvaret och industrin, förstod vi att analyser och att planera exporter och statens stöd var centralt.

– Den tredje reflektionen är att transparens är avgörande. För att få allmänhetens förståelse och stöd måste vi förklara varför export av försvarssystem skapar säkerhet. Försvarsexport är ofta export av militär förmåga och kontrakten kan behöva en viss grad av sekretess, men vi fann att de behövde mindre sekretess än man traditionellt haft. Mer öppenhet kan öka allmänhetens kunskaper om dessa frågor och bidra till förståelse och stöd. Transparens är även bra för oss själva; öppenheten ökar effektiviteten. Öppenhet är också ett viktigt verktyg för att försäkra oss om att vi förblir ett av världens minst korrupta länder. Korruptionsrisken frodas i stängda rum, avslutade Ulf Hammarström.

På minglet deltog ambassadörer och försvarsattachéer från några av de länder FXM arbetat närmast med som Brasilien, Tjeckien, Ungern, Storbritannien, Finland, Sydafrika och Slovakien. Från svensk sida deltog, förutom försvarsministern, andra i ledningen på försvarsdepartementet, företrädare för Riksdagen, UD, myndighetsledningarna från Försvarsmakten, FOI, ISP och Exportkreditnämnden med medarbetare, företagsledningar och medarbetare från ett stort antal mindre och större företag verksamma i försvarsbranschen, inklusive GKN Aerospace, Cybaero, Quinetiq, Saab AB, Volvo, Dockstavarvet, ITF, NAMMO, Rolls-Royce, GCI, Swedeship, BAE Hägglunds och BAE Bofors och Scania, branschorganisationerna SOFF och SME-D, Folk och Försvar samt andra organisationer, totalt närmare 150 deltagare.

Läs FXM:s generaldirektör Ulf Hammarströms avskedstal på engelska här (det talade ordet gäller):

Speech 9 December 2015