FXM:s avsked: Bidrar till antikorruption­sarbete i Europa

2015-12-22

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström överlämnade på måndagen – tio dagar innan myndigheten stängs – en internationell antikorruptionsutbildning till den europeiska rymd-, flyg- och försvarsindustriföreningens, ASD, generalsekreterare Jan Pie.

 – Vi på ASD har länge arbetat mot korruption på olika sätt, men en av våra stora utmaningar är att nå ut med information och kunskap om dessa frågor till de 3 000 företag vi representerar. Det gäller särskilt de små- och medelstora företagen som inte har så stora resurser att bedriva internt antikorruptionsarbete. Här kommer den webbaserade kursen att bli en kraftfull förstärkning i vårt arbete att stödja och inspirera till vidare arbete inom området, säger Jan Pie, ASD:s generalsekreterare.

I fjol lanserade Försvarsexportmyndigheten, FXM, och den svenska branschorganisationen SOFF en utbildning mot korruption på svenska. Den webbaserade utbildningen har blivit en framgång och har redan använts av ungefär 4 000 anställda på svenska försvarsföretag. ASD, som arbetar med att utveckla antikorruptionsarbetet på den europeiska marknaden, har uppmärksammat det svenska arbetet och visat intresse för att använda sig av utbildningen. Det är en internationell variant av den svenska utbildningen som FXM nu överlämnar till ASD. Även denna utbildning är framtagen i ett samarbete mellan SOFF och FXM.

Kursen kombinerar kunskap om lagstiftning på området med övningar och tips på hur man inom företagen kan arbeta vidare med frågorna.

– Antikorruptionsarbete är en global utmaning. Vi är glada och stolta om vi kan bidra inte bara på den svenska marknaden, utan även hos de europeiska företagen.  Korruption är oetisk, olaglig och förvrider konkurrensen till nackdel för den konkurrenskraftige. Därför är det inte minst viktigt för konkurrenskraftiga företag att aktivt motarbeta korruption, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Kursen finns här: http://fxm.se/en/about-fxm/anti-corruption/

Försvarsexportmyndigheten är en svensk myndighet som, fram till årsskiftet då myndigheten avvecklas, ansvarar för att främja svensk försvarsexport när den är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. FXM stödjer företags försvarsnyttiga export, företräder svenska staten vid försvarsexportaffärer och sköter försäljningar av Försvarsmaktens överskottsmateriel.

ASD är en branschorganisation som representerar flyg-, rymd-, säkerhets-, och försvarsindustrin i Europa. Organisationen är baserad i Bryssel. 15 av de största rymd- och försvarsföretagen är medlemmar liksom branschorganisationer i 20 länder.

ulfjanpie

Foto: FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström lämnade över utbildningen till ASD:s generalsekreterare Jan Pie på ASD:s huvudkontor i Bryssel.

 

Mer information:

Sofia Karlberg
Kommunikationschef

FXM | Försvarsexportmyndigheten
Box 560 81
102 17 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 87c
Direkt: 08-587 133 11
Mobil: 076-621 93 11