Industridag i London

2012-11-16

 

Möten mellan svenska och brittiska företag under industridagen. Foto: Soff

Möten mellan svenska och brittiska företag under industridagen. Foto: Soff

Onsdagen den 15 november anordnades en industridag i London. Arrangörer var FXM och branschorganisationen SOFF tillsammans med motsvarande organisationer i Storbritannien, ADS och UKTI DSO. Industrisamarbetsdagen gav försvars- och säkerhetsindustrin möjlighet att träffa befintliga eller framtida samarbetspartners, kunder, underleverantörer, höra om erfarenheter från genomförda projekt och vilka nya affärer eller andra möjligheter till samarbeten som kommer att finnas i framtiden.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström höll ett anförande med rubriken ”Perspectives on Swedish Defence and Security Export” där han talade om den svenska försvars- och säkerhetsindustrins styrkor, vikten av internationellt samarbete och små- och medelstora företags betydelse. Förutom FXM höll även myndighetsrepresentanter från Inspektionen för strategiska produkter och Försvarets materielverk anföranden under industrisamarbetsdagen. Dagen avslutades med möten mellan de svenska och brittiska företagen.

Sverige och Storbritannien har en lång tradition av samarbete och länderna har också ett samarbetsavtal (memorandum of understanding) som innefattar försvarssamarbeten inom forskning, upphandling och export. I fjol hölls en mycket framgångsrik industrisamarbetsdag mellan Sverige och Storbritannien i Sverige. Veckans industriseminarium var en uppföljning av den industridagen.