Industrisamarb­etsdag i Tjeckien

2012-12-02
FMV:s afärsutvecklingschef Ingrid Nilsson. Foto: FXM

FMV:s affärsutvecklingschef Ingrid Nilsson. Foto: FXM

Onsdagen den 28 november hölls en industrisamarbetsdag i den tjeckiska huvudstaden Prag.  Över 50 representanter från svenska och tjeckiska företag, myndigheter och försvarsindustriföreningar deltog.

Från Sverige kom representanter från FXM, FMV, UD, Försvarsdepartementet och Exportrådet. FXM:s ställföreträdande generaldirektör Peter Göthe höll ett tal om vikten av partnerskap och handel mellan länderna för ökad säkerhet. Biträdande chefen för den tjeckiska generalstaben, generalmajor Bohuslav Dvořák och hans personal berättade ingående om det kommande tjeckiska materielbehovet. Ingrid Nilsson, affärsutvecklingschef på FMV, talade om svenskt materielbehov och visade hur företag kan hitta information om och delta i kommande svenska upphandlingar. Dagen avslutades med möten mellan tjeckiska och svenska företag där de kunde ha fördjupade samtal om eventuella samarbetsmöjligheter.

Ett samarbetsavtal skrevs under mellan den svenska branschföreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och dess tjeckiska motsvarighet Defence and Security Industry Association of the Czech Republic (DSIA). Avtalet är ett resultat av de samtal om ett breddat samarbete mellan Tjeckien och Sverige som förs i samband med förhandlingarna om en förlängning av nuvarande Gripenkontrakt.