Arbeta på FXM

På FXM arbetar vi med försvars- och säkerhetspolitik, avancerad teknologi och affärsförhandlingar i en internationell miljö. Myndigheten är ung och kulturen håller på att formas.

FXM:s uppdrag är att främja svensk försvarsexport – när den är av försvarspolitiskt intresse. Vi stödjer företags försvarsnyttiga export och företräder staten vid försvarsexportaffärer och annan försäljning.

Vilka arbetar på Försvarsexportmyndigheten?

De största yrkeskategorierna på FXM är projektledare (vars bakgrund kan vara till exempel civilingenjör eller ekonom) och analytiker (vars bakgrund kan vara ekonom eller statsvetare). Chefer finns på avdelnings- och gruppnivå. I övrigt finns specialister och rådgivare inom det militära området, ekonomi, personal, juridik och kommunikation samt administratörer.

Förmåner och villkor

Genom de kollektivavtal som gäller för statens anställda följer vissa förmåner, bland annat ersätts läkemedel och läkarvård till viss del och föräldralediga medarbetare får löneutfyllnad. Vi tillämpar flexibel arbetstid.

Friskvård

Som medarbetare på Försvarsexportmyndigheten har du möjlighet till en timmes friskvårdsaktivitet per vecka samt ekonomiskt bidrag till aktiviteter som av Skatteverket betraktas som skattefria förmåner. Personalens idrottsförening X-sport anordnar regelbundet aktiviteter.

Före anställning

Svenskt medborgarskap krävs för anställning på Försvarsexportmyndigheten. Samtliga befattningar vid myndigheten är inplacerade i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning inklusive registerkontroll genomförs innan anställning.