Om Gripen

JAS Gripen är en del av fem länders luftförsvar. Att ha ett luftförsvar innebär att ett land har möjlighet att med hög fart, över långa sträckor eller stor yta utföra många typer av uppdrag.

Bland det svenska flygvapnets uppgifter finns att skydda Sveriges luftrum, genomföra räddningstjänst, utföra flygtransporter och att inhämta underrättelser.

 

FXM ansvarar för den svenska statens exportkontrakt när det gäller Gripen. I dag ansvarar FXM för Gripenkontrakt med Tjeckien, Thailand och Ungern. Samtidigt pågår det förhandlingar med Brasilien och Slovakien.

Från och med 1 januari 2016 ansvarar Försvarets Materielverk för svenska statens exportkontrakt när det gäller Gripen.

Thailand

Sverige har sålt luftförsvarssystem till Thailand innehållande bland annat tolv stycken JAS Gripen C/D, två flygande radarsystem och sjömålsrobotar. Under 2014 introducerade Thailands flygvapen lufttankningsförmåga. Flygvapnet deltog samma år med Gripen i en internationell övning i Australien.

Tjeckien

I maj 2015 firade Tjeckien tio år med JAS Gripen. Det var år 2004 som Sverige och Tjeckien skrev det första lease-avtalet som gällde 14 stycken Gripen C/D. Flygplanen levererades året efter och innebar att Tjeckien blev det första NATO-landet att flyga Gripen. Tio år efter det första avtalet, i maj 2014, skrev Tjeckien och FXM ett nytt JAS Gripenkontrakt. Det nya avtalet innebär att Tjeckien fortsätter att leasa 14 stycken Gripenplan åtminstone till år 2027.

Tjeckien har två gånger deltagit i NATO-uppdrag i Baltikum, åren 2009 och 2012. Under hösten 2014 och sommaren 2015 har tjeckiska Gripenplan var stationerade på Island för att luftövervaka isländskt luftrum.

 

Ungern

År 2001 skrevs det första JAS Gripenavtalet mellan Sverige och Ungern. Avtalet gällde 14 stycken Gripen C/D. År 2012 skrev FXM ett nytt avtal för att förlänga leasingen av de 14 Gripenflygplanen. Avtalet löper till år 2026.

Ungerns försvarsministerium och FXM tecknade i slutet av 2014 ett tilläggsavtal till det löpande Gripenavtalet länderna har. Värdet av tillägget var ungefär 10 miljoner kronor och gällde extra underhållsutrustning för att stärka Ungerns förmåga att delta i internationella insatser. Ungern kommer att delta i NATO-uppdrag i Baltikum från september till december 2015.

Pågående förhandlingar

Brasilien

Försvarsföretaget Saab och Brasilien undertecknade i oktober 2014 ett försäljningsavtal gällande 36 stycken Gripen av nästa generation, Gripen NG. Även FXM förhandlar med Brasilien. Det handlar om att hyra ut ett antal av det svenska flygvapnets Gripen C/D-flygplan till landet. Tanken är att Brasilien flyger in sig på Gripen C/D i väntan på leverans av de nya Gripen NG.

Slovakien

I augusti 2014 undertecknade Slovakien, Sverige och Tjeckien en avsiktsförklaring rörande samarbete kring luftförsvarsfrågor och samarbete om JAS Gripen. Undertecknandet lade grunden till ett bilateralt samarbete kring en gemensam luftövervakning av Slovakien och Tjeckien. Därefter har samtal mellan FXM och Slovakiens försvarsministerium påbörjats angående Gripen.