Polen i fokus när FXM ordnade seminarium

2015-06-08

Tillsammans med branschorganisationen SOFF anordnade FXM ett seminarium med tema Polen. Seminariet, som riktade sig till företag med intresse för den polska marknaden, syftade till fördjupa kunskapen om Polen som marknad.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström inledde dagen med att sätta Polen i ett sammanhang och poängterade landets utsatta geografiska position. Hammarström pratade även om exportens roll inom den svenska säkerhetspolitiken.

”Rätt hanterat bidrar exporten till säkerhet”, resonerade Hammarström.

Jan Amberg på Utrikesdepartementet talade om Polens resa från en del av Warszawapakten till dagens NATO-medlemskap, och om hur landets identitets präglats av den 27-åriga resan. Vidare nämnde Amberg att Polens fokus har börjat flyttas från NATO till EU.

Peter Bager på Försvarsdepartementet redogjorde för de avtal Sverige har med Polen och den inriktningspropositionen som är lagd. Den svenska försvarsattachén i Polen Claes Nilsson berättade det försvars- och säkerhetspolitiska läget i Polen.

En rad företag med verksamhet i Polen fick möjlighet att dela sina erfarenheter. Bland övriga talare fanns representanter från Business Sweden, ISP, SOFF och den polska försvarsattachén i Sverige.