Pressmeddela­nden

december 2013

2013-12-18

Brasilien väljer Gripen!

I dag har Brasilien tagit ett typvalsbeslut. I konkurrens med företagen Dassault och Boeing har landet valt att gå vidare med Saabs offert om 36 stycken Gripen. ”Vi välkomnar Brasiliens beslut. Vi är givetvis mycket glada för Saabs skull. Detta visar att Gripen är ett system i världsklass som fyller behov långt in i framtiden....

november 2013

2013-11-22

FXM på Försvarsföretagsdagarna

Under två dagar träffades företag inom försvarsindustrin för att lyssna på seminarier och nätverka. Försvarsföretagsdagarna är ett samarrangemang mellan de två försvarsindustriföreningarna SOFF och SME-D, Försvarsmakten och FMV. Temat var försvar och marknad i förändring – möjligheter och utmaningar, och blandföreläsare och deltagare fanns myndighetschefer och nyckelpersoner från exempelvis Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Försvarsexportmyndigheten, Totalförsvarets...

2013-11-18

FXM till Dubai

Representanter från FXM deltar på flygmässan Dubai Airshow i Förenade Arabemiraten. Mässan pågår mellan 17 och 21 november. Efter en förfrågan från försvarsföretag deltar FXM för att främja export av bland annat sensor- och ledningssystem. Mässan har ungefär 1 000 utställare och 60 000 besökare.

2013-11-05

Korruption i fokus under FXM-seminarium

Tillsammans med Transparency International, Folk och Försvar samt SOFF anordnade Försvarsexportmyndigheten ett seminarium om korruptionsrisker inom försvarsindustrin. Ett hundratal åhörare var på plats i Folk och Försvars lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Det globala nätverket Transparency International har under de senaste åren tagit fram flera analyser angående korruption och transparens i försvarssektorn. Bland annat...

oktober 2013

2013-10-21

Danmarks försvarsminister i Sverige för att informera sig om Gripen

En dansk delegation, ledd av försvarsminister Nicolai Wammen, träffade i dag FXM för att informera sig om JAS 39 Gripen. I Danmark pågår en upphandling av stridsflygplan och svenska JAS 39 Gripen är ett av de fyra system Danmark tittar på. Mötet mellan den danska delegationen och representanter från FXM, Försvarsmakten, FMV och Saab genomfördes...

2013-10-18

Seminarium: Korruptionsrisker – hur ser försvarssektorn ut?

Tillsammans med Folk och Försvar, branschorganisationen SOFF och det globala nätverket Transparency International anordnar FXM ett antikorruptionsseminarium. Transparency International (TI) har under det senaste året tagit fram flera analyser angående korruption och transparens i försvarssektorn. Bland annat har de fokuserat på antikorruptionsprogrammen hos världens största tillverkare av försvarsmateriel. Syftet med analyserna är att ge regeringar, försvarsmakter,...

2013-10-09

Felaktiga uppgifter i media om Gripen till Schweiz

FXM ansvarar på svensk sida för förhandlingarna mellan Schweiz och Sverige angående Schweiz anskaffning av 22 stycken JAS 39 Gripen. Medieuppgifter idag den 9 oktober gör gällande att Schweiz totala projektbudget på 3,126 miljarder schweizerfranc skulle vara anskaffningsbudgeten. Detta stämmer inte. Den totala projektbudgeten inbegriper, förutom upphandlingen av 22 stycken JAS 39 Gripen även poster...

september 2013

2013-09-25

Export av försvarsmateriel till Förenade Arabemiraten

Exporten av försvarsmateriel till Förenade Arabemiraten uppgick 2012 till 302 miljoner kronor. Under åren innan, 2010 och 2011, var det ett av de tio största mottagarländerna för svensk försvarsmaterielexport. Landet har bland annat det luftburna radarsystemet Erieye. När det gäller ärendet som Expressen skriver om i dagens tidning kan FXM konstatera att vi hanterat ärendet helt...

2013-09-13

Ceremoniell överlämning av Gripen till Thailand

Den 11 september 2013 var en händelserik dag för Gripensamarbeten, inte bara i Schweiz och Tjeckien. I Surat Thani i Thailand var det traditionsenlig ceremoni när Royal Thai Air Force mottog de sista sex Gripenplanen i en leverans av tolv. På den så kallade Gripen Integrated Air Defence System Commissioning Ceremony på flygbasen Surat Thani...

2013-09-11

Tjeckien tar beslut om nytt Gripenavtal

Tjeckiens regering har i dag tagit beslut om att leasa 14 stycken JAS 39 Gripen-flygplan i ytterligare 14 år. Försvarsexportmyndigheten, FXM, har under mer än ett år förhandlat med Tjeckiens försvarsministerium om ett nytt avtal. Jas 39 Gripen har varit en del av Tjeckiens luftförsvar sedan 2005. Nästa steg är att ta fram ett detaljerat...