Pressmeddela­nden

september 2015

2015-09-10

Saabs Gripenaffär med Brasilien klar

I dag har Saab fått den slutgiltiga ordern från Brasiliens regering på 36 stycken Gripen N/G  alltså nästa generations Gripenflygplan. Avtalet mellan Saab och Brasilien ingicks i oktober i fjol. Efter att den brasilianska upphandlingsprocessens olika steg uppfyllts, har alltså Saab nu mottagit den slutgiltiga ordern och därmed är affären helt klar. Avtalet är värt...

augusti 2015

2015-08-31

FXM på flygdagar i Slovakien

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström deltog tillsammans med statssekreterare Jan Salestrand i flygdagarna i Sliac, Slovakien. I samband med besöket genomfördes möten med den slovakiske statssekreteraren Milos Koterec. Bland deltagande flygplan i uppvisningen märktes bland annat Saab 105 från Österrike, schweiziska F/A-18 Hornet, F-16 från Belgien, polska MiG-29 och JAS 39 Gripen från Sverige.

juli 2015

2015-07-02

FXM-seminarium i Almedalen om försvarsexport och säkerhet

På temat försvarsexport och säkerhet anordnade FXM seminarium i Almedalen. Svensk försvarsexport har varit mycket omdebatterad den senaste den tiden med ett ändrat omvärldsläge, ökat fokus på försvarsfrågor och den aktuella KEX-utredningen. Vilken roll har egentligen den svenska försvarsexporten i världen? Hur bidrar den till att bygga säkerhet? Deltagare: ISP:s generaldirektör Christer Dahlström FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström...

juni 2015

2015-06-17

Försvarsexportmyndigheten avvecklad

Regeringen beslutade den 23 april 2015 om avveckling av Försvarsexportmyndigheten, FXM – förbehållet att riksdagen skulle godkänna vårändringsbudgeten. Eftersom propositionen godkändes av riksdagen ändrades den statliga försvarsexportstrukturen vid årsskiftet 2015/2016 och FXM avvecklades. Delar av FXM:s verksamhet fördes över till Försvarets materielverk, FMV. De delar av verksamheten som överfördes är försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel och...

2015-06-15

Ny incident med Gripen i Ungern

I dag den 10 juni vid elvatiden på förmiddagen skedde en incident vid landningen av ett JAS Gripen i Ungern. Piloten klarade sig. Vi vet i nuläget inte vad som orsakat incidenten, det får en utredning visa. Det finns i nuläget inga indikationer på att incidenten skulle ha något samband med olyckan den 19 maj då...

2015-06-08

Polen i fokus när FXM ordnade seminarium

Tillsammans med branschorganisationen SOFF anordnade FXM ett seminarium med tema Polen. Seminariet, som riktade sig till företag med intresse för den polska marknaden, syftade till fördjupa kunskapen om Polen som marknad. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström inledde dagen med att sätta Polen i ett sammanhang och poängterade landets utsatta geografiska position. Hammarström pratade även om exportens...

maj 2015

2015-05-22

Tjeckien – tio år med JAS Gripen

I dag firar Tjeckien att landet flugit Gripen i tio år. FXM är på plats på flygbasen Čáslav för att fira med det tjeckiska flygvapnet. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström gratulerade under ceremonin Tjeckien till sitt kompetenta och effektiva användande av Gripen såväl nationellt som internationellt. ”Sverige ser fram emot ett lika framgångsrikt samarbete under det...

2015-05-06

FXM och SOFF anordnar landdag med tema Polen

Den 4 juni anordnar FXM tillsammans med SOFF en landdag med tema Polen. Företag som lyckats på den polska marknaden berättar då om sina erfarenheter. Syftet med dagen är att visa på vilka möjligheter och erfarenheter det finns av den polska försvarsmaterielmarknaden. Bland talarna finns företrädare för SOFF, FXM, UD, Fö, BAE Systems Hägglunds, Habia...

april 2015

2015-04-27

Försvarsexportverksamheten ger intäkter på över en halv miljard

Enligt FXM:s instruktion från regeringen ska myndigheten redovisa hur verksamheten bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga. I försvarsnyttorapporten redogör FXM för den statliga försvarsexportverksamhetens bidrag. Bland annat gav den direkta intäkter på över en halv miljard kronor 2014. Exportverksamheten innebär också större produktionsvolymer som ger stordriftsfördelar och att viktig kompetens kan stanna i Sverige. Läs rapporten...

2015-04-23

Regeringsbeslut om avveckling

Regeringen har idag fattat beslut om att Försvarsexportmyndigheten (FXM), med förbehåll för riksdagens beslut, ska förbereda och påbörja avveckling av myndigheten. Delar av uppgifterna ska föras över till Försvarets Materielverk, FMV. FXM kommer givetvis att bidra till att verksamheten omstruktureras enligt regeringens planer. Bildandet av FXM syftade till ökad transparens, tydligare rollfördelning, bättre prioriteringar och...