Pressmeddela­nden

september 2013

2013-09-11

Schweiz parlament röstar ja till Gripen

I dag har Schweiz röstat för upphandlingen och finansieringen av JAS 39 Gripen. Det är de ena av landets två parlamentskammare som röstat. Röstsifforna för upphandlingen blev 119 ja, 70 nej och 5 nedlagda röster. Det är FXM som ansvarar på svensk sida för förhandlingarna med Schweiz om den gemensamma upphandlingen av nästa generations Gripen,...

2013-09-06

FXM talar på DSEi

Den 10-13 september arrangeras försvars- och säkerhetsmässan DSEi i London. Det är en av världens största försvarsmässor med runt 30 000 besökare. FXM är på plats i Sverigemontern (monternummer N2-310). FXM:s ställföreträdande generaldirektör Peter Göthe höll på tisdagsförmiddagen ett anförande på mässan om vikten av internationellt samarbete och att bygga säkerhet i samarbete över nationsgränser...

2013-09-04

FXM på ComDef

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör talade vid ett seminarium som hölls på National Press Club in Washington DC. Seminariet ”Common Defence”, genomförs varje år med talare och panelmedlemmar från myndigheter, försvarsindustri, branschorganisationer och övriga intressenter inom internationellt försvarsmaterielsamarbete. Seminaret var välbesökt med representanter från ett femtiotal länder. Årets tema var ”Strengthening the Cooperative Global Framework” och FXM:s generaldirektör talade i panelen...

2013-09-04

Ny Gripenleverans till Thailand

Idag, den 4 september, landade de tre sista av de tolv JAS 39 Gripen som beställdes av det thailändska flygvapnet.   FXM är ansvarig för det mellanstatliga avtal Sverige och Thailand har gällande Thailands anskaffning av JAS 39 Gripen. Efter en lång leveransflygning från Sverige kunde Försvarets Materielverk idag leverera den tionde, elfte och tolfte JAS...

2013-09-02

Försäljning av fartyg

FXM är ansvarig för att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel. Just nu säljer vi fartygen Sökaren och Fårösund.   Läs mer under Pågående försäljningar.

augusti 2013

2013-08-27

Schweiz röstar för Gripenupphandling

Schweiz parlaments säkerhetspolitiska utskott har idag röstat för att stödja regeringens förslag att upphandla 22 stycken JAS 39 Gripen version E.  Det är den stora kammarens utskott som röstat. Utskottet röstade 14 röster för och 9 mot upphandlingen. Frågan går nu vidare till själva kammaren som kommer att rösta under september. Försvarsexportmyndigheten, FXM, ansvarar på...

juli 2013

2013-07-05

Seminarium om försvarsexport i Almedalen

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström deltog torsdagen den 4 juli på seminariet ”Utfrågning av försvarsindustrin: Hur går försvarsmaterielaffärer till?” som Teknik & Säkerhetsforum arrangerade under Almedalsveckan. I panelen deltog även ställföreträdande generaldirektören vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Jan-Erik Lövgren, generalsekreteraren vid branschorganisationen för säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) Jan Pie och VD för BAE Systems/Hägglunds Tommy...

2013-07-04

FXM i Almedalen

Idag torsdag klockan 11.45 deltar FXM i en utfrågning av försvarsindustrin. Temat för utfrågningen är ”Hur går försvarsmaterielaffärer till?” och frågorna kommer att kretsa kring hur en internationell försvarsmaterielaffär går till, hur sker kontrollen och vad är motköp? Arrangör för utfrågningen är Teknik & Säkerhetsforum, och den modereras av Annika Nordgren Christensen. Medverkande Tommy Gustafsson-Rask, vd,...

juni 2013

2013-06-14

FXM deltog i lanseringen av e-QUIP

EDA, Europeiska försvarsbyrån, lanserade idag en ny databas för övertaligt försvarsmateriel, e-QUIP. På den webbaserade databasen  kan EU-länder presentera överskottsmateriel för försäljning till andra EU-länder. Sverige, genom FXM, är ett av de första länderna att lägga upp övertaligt materiel på e-QUIP.  I anslutning till lanseringen ordnade EDA en pressträff i Bryssel där FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström deltog...

2013-06-12

FXM-seminarium i Karlskoga

Tisdagen den 11 juni anordnade FXM sitt årliga Karlskoga-seminarium, Försvarsexportdagen, med titeln Europeisk konkurrenskraft och nyttan med försvarsexport. Seminariet riktade sig till företag i försvarsbranschen och till talarna hörde såväl försvarsminister Karin Enström som Joaquim Nunes de Almeida, direktör på EU-kommissionen, och FMV:s generaldirektör Lena Erixon. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström inledde dagen. – Målet med...