Pressmeddela­nden

oktober 2014

2014-10-23

Regeringen avser avveckla FXM

I budgetpropositionen som presenterades i dag skriver regeringen att den anser att nödvändigt exportstöd kan genomföras inom en annan myndighetsstruktur med bibehållna krav på affärsmässighet och transparens och att den avser avveckla FXM under 2015. Det är ett tråkigt besked, men vi har självklart respekt för regeringens rätt att organisera förvaltningen. Vi fokuserar nu på...

2014-10-10

Motorer till salu

Försvarsexportmyndigheten ansvarar för försäljningen av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Just nu erbjuder vi tre stycken Allison 250-C20-motorer (TAM 4C) till försäljning. Motorerna har suttit i Helikopter 9, men kan även användas i till exempel mindre flygplan. Motorerna förvaras på Bråvalla i Norrköping. Motorerna kommer att säljas i befintligt skick och en arrangerad visning kommer att hållas den 6 november klockan...

2014-10-02

Kontaktskapande Sydafrikabesök

I mitten av september besökte FXM Sydafrika för att utveckla kontakter och informera om FXM:s verksamhet. Det var på inbjudan av Armscor, den myndighet som bland annat upphandlar i Sydafrika, som en FXM-delegation ledd av generaldirektör Ulf Hammarström reste till Sydafrika. FXM närvarade dels på en förevisningsövning med bland annat Gripen cirka 30 mil norr om Johannesburg...

september 2014

2014-09-30

Överenskommelse om nedläggning

FXM är medveten om överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om nedläggning av myndigheten. FXM är en myndighet under regeringen och avvaktar därför i nuläget den nya regeringens tillträde och beslut. Under tiden arbetar vi enligt nu gällande inriktning.

2014-09-22

NATO-days i Tjeckien

I helgen (20-21 september) arrangerades för fjortonde året NATO-days i Ostrava, Tjeckien. Sverige var representerade av bland annat FXM. Huvudsyftet med arrangemanget var att presentera Tjeckiens resurser inom säkerhetsområdet, såsom militär utrustning, polis, tull, räddningstjänst och specialstyrkor, för den breda allmänheten. Genom åren har arrangemanget i Tjeckien vuxit till ett av de större i sitt...

2014-09-19

Nordstjärneorder till tjeckisk general

Tjeckiens tidigare flygvapenchef brigadgeneral Jiri Verner mottog den 18 september Nordstjärneorden. Det var Sveriges flygvapeninspektör Micael Bydén och Sveriges ambassadör i Tjeckien Annika Jagander som överlämnade ordern efter beslut av kung Carl XVI Gustaf. Överlämningsceremonin hölls på Sveriges ambassad i Prag. ”Brigadgeneral Verner har en omväxlande och betydelsefull karriär bakom sig vilket fört honom till...

2014-09-02

Försvarsindustrin – viktig för vårt försvar

Det finns flera säkerhetspolitiska fördelar med att ha en försvarsindustri i Sverige. Försvarsmakten har många system framtagna av industrin i Sverige och som är anpassade till svenska behov. Det ger leveranssäkerhet om något skulle inträffa. Det ger också Sverige en säkerhetspolitisk roll och tillgång till internationella samarbeten som vi inte skulle haft annars. Försvarsindustrin i...

2014-09-01

Personalärende på FXM

Torsdagen den 28 augusti anmälde FXM ett personalärende till Statens ansvarsnämnd. Bakgrunden är att FXM tidigare i sommar har polisanmält en medarbetare i ledande ställning för misstänkt förskingring. Misstankarna gällde ett belopp på 24 375 kronor. Det var myndighetens interna kontrollrutiner som upptäckte denna misstänkta oegentlighet. Därefter har en förundersökning tagit vid. Myndigheten har nu alltså...

2014-09-01

Slovakien, Sverige och Tjeckien har undertecknat avsiktsförklaring om Gripen

Lördagen den 30 augusti undertecknade Slovakien, Sverige och Tjeckien en avsiktsförklaring rörande samarbete kring Gripen.  Undertecknandet  lägger grunden för ett bilateralt samarbete kring en gemensam luftrumsövervakning av Slovakien och Tjeckien. Den som undertecknade avtalet från svensk sida var Carl von der Esch, statssekreterare hos försvarsminister Karin Enström. Läs mer på hemsidan för svenska ambassaden i Wien....

juli 2014

2014-07-21

FXM lämnar inte offert på Gripen till Danmark

I Danmark pågår en upphandling av stridsflygplan. Ett av de flygsystem landet tittat på är det svenska Gripen. FXM har bjudits in av det danska upphandlingskontoret att lämna en offert på försäljning av nästa generations Gripen, samma version som Brasilien valt. Efter noggrann analys tillsammans med industrin har FXM beslutat att inte besvara förfrågan. –...