Pressmeddela­nden

april 2015

2015-04-17

Rundabordssamtal om antikorruption på FXM

Torsdagen den 16 april anordnade branschorganisationen SOFF och FXM ett gemensamt rundabordssamtal om antikorruption. Ett tjugotal företagsledare deltog och diskuterade utmaningar och dilemman. Saabs VD Håkan Buskhe föreläste om Saabs arbete mot korruption och 3M:s VD för Norden Lars Näslund talade om 3M:s arbete med 90 000 anställda i över 200 länder. Institutet mot mutors generalsekreterare...

2015-04-17

FXM på LAAD i Brasilien

Tillsammans med branschföreningen SOFF och Business Sweden stod FXM värd för en Sverigemonter på försvarsmässan LAAD i Rio de Janeiro. Mässan pågick mellan tisdagen den 14 april och fredagen den 17 april. En rad svenska företag och organisationer, bland annat Aerospace Cluster Sweden, SSC, Nammo, Polyamp, Carmenta, Scania, Saab, BAE, Systecon, Ruag ställde ut i montern...

2015-04-15

Regeringen bedömer att FXM bör avvecklas

I regeringens proposition om vårändringsbudget för 2015 (2014/15:99) som presenterades idag skriver regeringen: ”Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2015 att nödvändigt exportstöd inom försvarssektorn kan bedrivas inom en annan myndighetsstruktur med bibehållna krav på affärsmässighet och transparens, men med högre kostnadseffektivitet. Regeringen aviserade därför en avveckling av Försvarsexportmyndigheten med början under 2015. I regeringens förslag...

mars 2015

2015-03-23

Intresseanmälan inför kommande försäljning av Helikopter 10

Efter beslut av Försvarsmakten om att sex stycken helikoptrar blivit övertaliga efterfrågar nu FXM intresseanmälan inför  kommande försäljning/budgivning. Försvarsmakten kommer under 2015 och 2016 att ta sina helikoptrar av modellen Helikopter 10 (Eurocopter AS332 Super Puma) ur drift, och överväger därför att sälja sex stycken helikoptrar (inkl reservdelar). För att kunna besluta om hur man ska...

2015-03-20

Ungern på Vidsel Test Range

I mitten av mars övade det ungerska flygvapnet i Vidsel som en del av det mellanstatliga kontrakt som FXM tecknade i januari 2012 och som gäller till 2026. Syftet med övningen var att att förbereda Ungerns övertagande av luftövervakningen av Baltikum och landets deltagande i EU Battlegroup. Det ungerska flygvapnet flög upp sex stycken av sina...

2015-03-20

FXM:s årsredovisning

Nu finns Försvarsexportmyndighetens årsredovisning för 2014 tillgänglig. I sitt uttalande i samband med granskningen av årsredovisningen för 2014 skriver Riksrevisionen: ”Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserat på vår revision av årsredovisningen, har i alla väsentliga avseenden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.” FXM:s årsredovisning för...

2015-03-19

FXM på flygvapenchefsmöte i Prag

13-14 mars träffades flygvapenchefer från Tjeckien, Ungern, Polen, Österrike, Slovakien, Tyskland och Sverige i Prag för att diskutera möjligheterna till en framtida flygutbildningsplattform i Tjeckien. Konferensen öppnades av Tjeckiens vice försvarsminister Daniel Koštoval och chefen för generalstaben, general Petr Pavel. Sverige representerades av generalmajor Micael Bydén samt generaldirektören för FXM, Ulf Hammarström. Läs notisen på Sveriges ambassad i Prag...

februari 2015

2015-02-10

Vart tar alla gamla bandvagnar vägen?

I vår publikation Händelser kan du bland annat läsa om företaget Milmac i Strängnäs som har världens största lager av bandvagnen BV 206.  Över 1 000 bandvagnar har Milmac sålt vidare genom åren – en del av dem har företaget köpt från FXM:s överskottsförsäljning. Händelser beskriver vår verksamhet under 2014 med de JAS Gripen-förhandlingar vi genomfört,...

2015-02-02

FXM med försvarsministern i Tjeckien och Slovakien

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 29 och 30 januari Tjeckien och Slovakien för att träffa sin tjeckiska kollega Martin Stropnicky och Slovakiens försvarsminister Martin Glvác. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström deltog på resan där bland annat Tjeckiens leasing av svenska Gripen-plan och samtalen med Slovakien om Gripen togs upp.