Pressrum

Motorer till salu

2014-10-10

Försvarsexportmyndigheten ansvarar för försäljningen av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Just nu erbjuder vi tre stycken Allison 250-C20-motorer (TAM 4C) till försäljning.

Motorerna har suttit i Helikopter 9, men kan även användas i till exempel mindre flygplan. Motorerna förvaras på Bråvalla i Norrköping. Motorerna kommer att säljas i befintligt skick och en arrangerad visning kommer att hållas den 6 november klockan 13:00 på Bråvalla, Norrköping.

För att delta på visningen anmäl dig senast den 29 oktober till Ulrika Jonsson på FXM enligt principen fornamn.efternamn@fxm.se.

 

Mer information om försäljningen (på engelska)

Request for Bids Allison 250-C20 engines (TAM 4C) 2014-10-10

Enclosure 1 Delivery list Allison 250-C20 engines (TAM 4C)

Sista datum för bud är 14 november.

20141002_105332_red 20141002_105406_red 20141002_105552_red

Kontaktskapande Sydafrikabesök

2014-10-02

I mitten av september besökte FXM Sydafrika för att utveckla kontakter och informera om FXM:s verksamhet.

Det var på inbjudan av Armscor, den myndighet som bland annat upphandlar i Sydafrika, som en FXM-delegation ledd av generaldirektör Ulf Hammarström reste till Sydafrika. FXM närvarade dels på en förevisningsövning med bland annat Gripen cirka 30 mil norr om Johannesburg och på försvarsmässan AAD (Africa Aerospace and Defence 2014) på Waterkloof Airbase i Pretoria. Delegationen träffade Armscors styrelse och verkställande direktör samt även landets flygvapenchef general Fabian Zimpande Msimang för överläggningar.

Sydafrika flyger JAS Gripen sedan år 2008.

Sydafrikas försvarsminister Mrs Mapisa-Nqakula invigningstalade på Waterkloof Air Base.

 

 

Överenskommelse om nedläggning

2014-09-30

FXM är medveten om överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om nedläggning av myndigheten. FXM är en myndighet under regeringen och avvaktar därför i nuläget den nya regeringens tillträde och beslut. Under tiden arbetar vi enligt nu gällande inriktning.

NATO-days i Tjeckien

2014-09-22

I helgen (20-21 september) arrangerades för fjortonde året NATO-days i Ostrava, Tjeckien. Sverige var representerade av bland annat FXM.

Huvudsyftet med arrangemanget var att presentera Tjeckiens resurser inom säkerhetsområdet, såsom militär utrustning, polis, tull, räddningstjänst och specialstyrkor, för den breda allmänheten. Genom åren har arrangemanget i Tjeckien vuxit till ett av de större i sitt slag i Europa.

Tjeckien är ett viktigt partnerland till Sverige på försvarsområdet bland annat på grund av att man opererar de svenska materielsystemen JAS 39 Gripen och luftvärnsrobotsystemet RBS 70.

DSC_0029Årets dragplåster var flyguppvisningarna med SK 35 Draken och AJS 37 Viggen ur Swedish Airforce Historic Flight.

Vid sidan av detta bestod det svenska deltagandet av en Tp 84 (C-130 Herkules), besöksdelegation ledd av ambassadören och flygvapenchefen med deltagare från FXM, FMV och Försvarsmakten samt Saab AB som var huvudpartner för arrangemanget.

De svenska partnerländerna Tjeckien och Ungern deltog med JAS 39 Gripen i form av flyguppvisning och markutställning.

Nordstjärneorder till tjeckisk general

2014-09-19

Tjeckiens tidigare flygvapenchef brigadgeneral Jiri Verner mottog den 18 september Nordstjärneorden. Det var Sveriges flygvapeninspektör Micael Bydén och Sveriges ambassadör i Tjeckien Annika Jagander som överlämnade ordern efter beslut av kung Carl XVI Gustaf. Överlämningsceremonin hölls på Sveriges ambassad i Prag.

Den tjeckiske statssekreteraren Daniel Kostoval, flygvapenchef Micael Bydén, brigadgeneral Jiri Verner, ambassadör Annika Jagander, Tjeckiens vice försvarsminister Bohuslav Dvorak och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström. Foto: FXM

Den tjeckiske statssekreteraren Daniel Kostoval, flygvapenchef Micael Bydén, brigadgeneral Jiri Verner, ambassadör Annika Jagander, Tjeckiens vice försvarsminister Bohuslav Dvorak och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström. Foto: FXM

”Brigadgeneral Verner har en omväxlande och betydelsefull karriär bakom sig vilket fört honom till höga befattningar inom det tjeckiska försvaret och försvarsministeriet. Han har verksamt bidragit till ett framgångsrikt bilateralt försvarssamarbete mellan Tjeckien och Sverige och till att skapa stora möjligheter för framtiden”, skriver ambassaden på sin webbplats.

Från svensk sida närvarade även FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström och från Tjeckien vice försvarsminister Bohuslav Dvorak, statssekreteraren Daniel Kostoval och generalstabschefen Petr Pavel.

Nordstjärneorden instiftades i Sverige 1748 och är en belöning för särskilda medborgerliga förtjänster, ämbets- och tjänstemannagärningar. Orden tilldelas i dag det svenska kungahuset, utländska medborgare och statslösa.

FXM håller i Gripenavtalet med Tjeckien. Landet har flugit det svenska systemet sedan 2005 och i våras förlängdes avtalet till minst år 2027.

Försvarsindustrin – viktig för vårt försvar

2014-09-02

 

Baltops 2014

Det finns flera säkerhetspolitiska fördelar med att ha en försvarsindustri i Sverige. Försvarsmakten har många system framtagna av industrin i Sverige och som är anpassade till svenska behov. Det ger leveranssäkerhet om något skulle inträffa. Det ger också Sverige en säkerhetspolitisk roll och tillgång till internationella samarbeten som vi inte skulle haft annars.

Försvarsindustrin i Sverige har en lång historia. Under senare delen av 1900-talet skedde en stark högteknologisk utveckling – med världens kanske största militärmakt någonsin – Sovjetunionens – teknologier och produkter som måttstock. Den svenska industrin har samtidigt utvecklats inom en betydligt lägre budget. Företagen har därför tvingats ta fram kostnadseffektiva och innovativa lösningar. Något som allt fler länder inser och intresset för svensk teknologi och svenska produkter växer. Sverige är ett av väldigt få länder i världen som trots vår begränsade storlek har en bred och konkurrenskraftig försvarsindustri. Vi är till exempel ett av en handfull länder i världen som tillverkar stridsflygplan – och det är unikt att ett litet land som Sverige har en så utvecklad och högteknologisk industri att vi kan tävla mot världens största länder i upphandlingar.

Försvarsmakten behöver materiel och system för att värna vår säkerhet och den svenskbaserade industrin behöver exportera för att vidmakthålla sin förmåga att producera högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter och tjänster. Det finns därmed ett ömsesidigt beroende mellan industri och stat. Så, för att behålla industrin i Sverige behöver vi export. Försvarsmakten kan nämligen inte ensam bära försvarsindustrin.

Exporten bidrar till att behålla och utveckla Sveriges försvarsförmåga

Försvarsexport är en viktig del av svensk försvarspolitik. Genom internationellt samarbete bygger vi säkerhet tillsammans med andra länder. Exporten bidrar till att bevara teknisk kompetens i Sverige. Exporten gör också att vi kan dela kostnaderna för utveckling och produktion av försvarsmateriel med flera länder.

En exportaffär resulterar oftast i ett långsiktigt samarbete med köparlandet kring logistik, reservdelar, underhåll och fortsatt utveckling av system. Något som bidrar med flera hundra miljoner kronor per år i täckning av fasta kostnader som vi annars skulle ha fått stå för själva. Det är genom exporten som vi uppnått de mest utvecklade försvarsmaterielsamarbeten Sverige har idag. Samarbetet med gripenländerna Tjeckien, Ungern och Thailand är nära och till stor ömsesidig nytta.

Exporten innebär lägre kostnader för försvaret. Genom att exportera kan vi behålla industriell förmåga och högteknologiskt kunnande i Sverige. Detta istället för att det svenska försvaret ska tvingas till stödjande upphandlingar. På så vis kan Försvarsmaktens budget läggas på beställningar som har direkt betydelse för dess verksamhet och förmåga. De samarbetsmöjligheter som skapas genom exporten ger ett starkare försvar än vad vi skulle ha fått annars mot samma kostnad.

Försvarsexport är förstås inte någon vanlig export. Det handlar heller inte om att exportera till varje pris. Exporten ska bidra till säkerhet och den ska vara demokratiskt förankrad. Militär förmåga i rätt händer är en säkerhetsskapande kraft i det internationella samfundet. Militär förmåga i fel händer kan vara förödande. Sverige har en tydlig lagstiftning när det gäller försvarsexport. Det är förbjudet att utan tillstånd exportera produkter som klassas som försvarsmateriel. Men det är inte FXM, utan en annan myndighet, ISP, som beviljar dessa tillstånd. På så vis separeras den statliga främjandeverksamheten från kontrollutövningen. FXM arbetar nära ISP och ett företag som vill ha vårt stöd i exportfrågor måste först få ett tillstånd av ISP för att få exportera sina produkter.

Denna artikel är en bearbetning av den debattartikel som FXM:s generaldirektör, Ulf Hammarström, skrev i Svenska Dagbladet den 18 maj 2014

(Bild från Baltops tidigare i år. Foto: Yvonne Åsell/SVD/TT)

Kontaktperson: Sofia Karlberg, kommunikationschef.
Telefon: 08 587 13 311

 

Personalärende på FXM

2014-09-01

Torsdagen den 28 augusti anmälde FXM ett personalärende till Statens ansvarsnämnd. Bakgrunden är att FXM tidigare i sommar har polisanmält en medarbetare i ledande ställning för misstänkt förskingring. Misstankarna gällde ett belopp på 24 375 kronor. Det var myndighetens interna kontrollrutiner som upptäckte denna misstänkta oegentlighet. Därefter har en förundersökning tagit vid. Myndigheten har nu alltså även anmält ärendet till Statens ansvarsnämnd med en hemställan om att medarbetaren varslas om avsked.

Eftersom förundersökning pågår och förundersökningssekretess därmed råder kan FXM inte kommentera ärendet ytterligare.

Pressfrågor: Sofia Karlberg, kommunikationschef.
Telefon: 08 587 13 311