Pressrum

Brasiliens flygvapen på F7

2014-04-09

Under vecka 13 gästade 15 brasilianska flygvapenofficerare Sverige och besökte Flygvapnet, Saab samt FXM. Syftet med besöket var att se och lära hur Sverige jobbar med Gripen.  Läs mer om besöket på Flygvapenbloggen. FXM ansvarar för förhandlingarna med Brasilien angående en interimslösning där Brasilien planerar att flyga svenska Gripen C/D flygplan i väntan på sitt nya system, Gripen NG.

Brasilien i fokus under FXM-seminarium

2014-04-02

Sverige har en lång och framgångsrik historia och tradition av samarbete med Brasilien och den brasilianska marknaden. På det temat anordnade FXM ett Brasilienseminarium för svensk försvars- och säkerhetsindustri.

DSC_0213Med anledning av det ökande intresset av att fördjupa samarbete och samutveckling med aktörer på den brasilianska marknaden anordnade FXM onsdagen den 2 april ett seminarium om Brasilien som potentiell marknad för svensk försvars- och säkerhetsindustri. Bland talarna fanns FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström, ambassadören i Brasilien Magnus Robach och försvarsattachén i Brasilien Christer Olsson. Utöver det talade representanter från FOI, Vinnova och industrin.

Ulf Hammarström inledde med att bland annat citera den brasilianska presidenten Dilma Rousseff som i samband med att Brasilien tog beslut om att gå vidare med Saabs offert för 36 stycken Gripenplan sa ”Brasilien är ett fredligt land, men kommer aldrig att vara ett försvarslöst land”.

DSC_0168Ambassadör Magnus Robach talade om landet Brasilien och vad som präglar det. Han påpekade bland annat att Brasilien inte har haft en våldsam historia, däremot har det varit en berg- och dalbana. Landet fick demokrati först 1988 då den nya konstitutionen antogs, efter en tid av militärdiktatur. Den brasilianska försvarsmakten har återvunnit respekten hos folket efter militärdiktaturen, och ligger nu högt i förtroendeundersökningar. Ambassadören nämnde också att det är valår för presidentposten, i underhuset och för guvernörer. Dessutom arrangerar Brasilien fotbolls-VM 2014 och sommar-OS 2016.

Försvarsattachén Christer Olsson berättade att Gripensamarbetet har öppnat den brasilianska marknaden och ökat intresset i Brasilien för Sverige med vår industriella bas. Brasilien har stort behov av investeringar och Olsson berättade om Brasiliens roll i regionen och globalt. Han berättade vidare om strukturen hos det brasilianska försvaret och vad som förändringen av den. Bland annat nämndes utmaningarna med övervakning av Amazonas och landets engagemang i FN-insatser.

DSC_0237De övriga talarna Anders Blom, forskningschef på FOI, Dr. Ciro Vasquez, projektledare på Vinnova, Niklas Alm, generalsekreterare (tjf) på SOFF, Markus Ehnhage på Systecon, Bo Torrestedt regionalansvarig på Saab och Mikael Tjernlund, VD på Sjöland & Thyselius berättade alla om sin syn och sina personliga erfarenheter av Brasilien. Alla kunde konstatera att Brasilien är ett intressant land, med stora möjligheter, framtida investeringsbehov som söker efter strategiska partnerskap, men också är ett land som kulturellt skiljer sig från Sverige och de utmaningar som kan följa av det.

FXM anordnar seminarium om Brasilien

2014-03-24

Sverige har en lång och framgångsrik historia och tradition av samarbete med Brasilien och den brasilianska marknaden.

Med anledning av det ökande intresset av att fördjupa samarbete och samutveckling med aktörer på den brasilianska marknaden anordnar Försvarsexportmyndigheten, med stöd av SOFF, en halvdag med Brasilienfokus.

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström bjuder in till seminarium den 2 april 2014 och bland talarna finns:

- Sveriges ambassadör i Brasilien, Magnus Robach som ger en inblick i landet och dess förutsättningar och möjligheter.
- Försvarsattaché Christer Olsson som har en lång erfarenhet av att arbeta mot och i Brasilien och idag är stationerad i Brasilia.
- Anders Blom, forskningschef på FOI och programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Flyg, som har en lång och spännande bakgrund med koppling till Brasilien.

Seminariet den 2 april riktar sig till företag med intresse för den brasilianska marknaden.

Har du inte fått en inbjudan och tycker att seminariet passar er verksamhet, kontakta projektledare Karin Trygg på karin.trygg@fxm.se.

 

Försvarsminister Karin Enström i Schweiz

2014-03-14

Försvarsminister Karin Enström är i dag i Schweiz för att träffa sin schweiziske kollega Ueli Maurer. Karin Enström kommer träffa den schweiziske försvarsministern för diskussioner och för att underteckna ett avtal gällande utökat samarbete på försvarsområdet bl a avseende utbildning.

Schweiz har valt JAS 39 Gripen till sitt framtida luftförsvar. FXM ansvarar för förhandlingarna med Schweiz som planerar att anskaffa 22 stycken Gripen av nästa generation, Gripen E. Den 18 maj kommer Schweiz folkomrösta om finansieringen av upphandlingen.

Avtalet försvarsministrarna undertecknar är en del av det samarbete som planeras i samband med Sverige och Schweiz gemensamma anskaffning av Gripen E.

Tjeckien godkänner nytt Gripenavtal

2014-03-12

Tjeckiens regering har i dag godkänt ett nytt JAS 39 Gripenavtal. Under ett par års tid har Försvarsexportmyndigheten, FXM, förhandlat med det tjeckiska försvarsministeriet om ett nytt avtal för landets leasing av 14 stycken Gripen C/D.

 I dag har Tjeckiens regering godkänt avtalet som efter interna processer ska undertecknas i april. Det nya kontraktet innebär att Tjeckien fortsätter flyga Gripen åtminstone till år 2026.

- Det har varit ett långt och tufft förlopp med periodvisa väldigt intensiva förhandlingar så det är givetvis glädjande att Tjeckien nu tagit beslut. Det är ett avtal som är till nytta för båda parter och bidrar till kostnadseffektivitet för både Sveriges och Tjeckiens flygvapen, säger Ulf Hammarström, generaldirektör på FXM.

Det nya avtalet kommer innebära att Tjeckien leasar 14 stycken Gripen C/D i ytterligare 12 år. Även utbildning och uppgradering av flygplanen ingår, liksom allt nödvändigt logistiskt och operationellt stöd som behövs för att använda flygplanen.

År 2004 tecknades det första leasing-avtalet med Tjeckien om 14 JAS 39 Gripen C/D flygplan. Tjeckien var den första NATO-medlemmen att flyga Gripen.

FXM är ansvarig för de Gripenkontrakt Sverige har med Ungern, Tjeckien och Thailand. Myndigheten ansvarar också för förhandlingarna med Schweiz om landets köp av Gripen E, nästa generations Gripen, liksom en interimslösning med Brasilien som valt Gripen till sitt framtida luftförsvar.

Inriktnings- och prioriteringsarbetet för FXM:s verksamhet

2014-03-05

Enligt instruktionerna till FXM ska myndigheten årligen till Försvarsdepartementet redovisa en inriktning för myndighetens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten.

Foto Håkan FlankMyndighetens inriktning och prioritering har sin utgångspunkt i pågående verksamhet där de i dokumentets redovisade bedömningsgrunder tillämpats. Förvaltning av ingångna avtal och åtaganden är en prioriterad del av FXM:s verksamhet. Uppdrag från Försvarsmakten avseende försäljning av övertalig materiel kommer också att prioriteras framför annan verksamhet.

Behovsstyrda analyser görs beroende av vilka samspelande effekter olika affärer kan ha på varandra och hur man på bästa sätt hanterar de fall där flera exportprojekt berör samma land eller region. Likaså görs analyser syftande till koordinering av exportfrämjandet och utarbetande av marknadsstrategier för produkter och system som är aktuella för flera marknader samtidigt.

FXM har delat in exportmöjligheter i följande system- och teknologiområden:

  • Flygsystem
  • Fordonssystem
  • Sensorer och ledningssystem
  • Ubåtssystem
  • Verkanssystem
  • Ytfartygssystem

Inriktning av och prioriteringar mellan och inom dessa områden revideras årligen och omfattar en period över fyra år.

Läs hela inriktnings- och prioriteringsdokumentet här.

 

Varför är inriktningsdialogen viktig?

Fredrik-NilssonDialogen är det första och grundläggande steget för oss när vi årligen utarbetar inriktningen. Dialogen med företagen, som i största företroende delar med sig av sina affärsplaner, ger oss en unik samlad bild, inte bara över exportmarknaden för svenska försvars- och säkerhetsföretag, utan även en vägledning om möjliga internationellt samarbete för Sverige. En annan central del i inriktningsarbetet är förstås även den dialog och förankring som sker med de andra försvarsmyndigheterna och ISP. Det är i den som vi tillsammans definierar vad som är försvarsnyttig export, säger FXM:s policychef Fredrik Nilsson

Singapore Airshow

2014-02-26

I mitten av februari genomfördes Singapore Airshow, en av Asiens största flygmässor.

Sverige deltog officiellt med besöksdelegationer från Försvarsdepartementet, Försvarsexportmyndigeten samt från Sveriges ambassad i Singapore. Av de över 900 utställande företagen fanns även svenska Saab på plats för att visa upp den nyaste tekniken för både allmänheten såväl som för köpare.

Läs mer på webbplatsen för Sveriges ambassad i Singapore.