Pressrum

Tjeckien – tio år med JAS Gripen

2015-05-22

I dag firar Tjeckien att landet flugit Gripen i tio år. FXM är på plats på flygbasen Čáslav för att fira med det tjeckiska flygvapnet.

Tjeckiska JAS Gripen uppvisningsflyger under firandet av landets tio år med Gripen. Foto: FXM

Tjeckiska JAS Gripen uppvisningsflyger under firandet av landets tio år med Gripen. Foto: FXM

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström gratulerade under ceremonin Tjeckien till sitt kompetenta och effektiva användande av Gripen såväl nationellt som internationellt.
– Sverige ser fram emot ett lika framgångsrikt samarbete under det kommande decenniet som länderna haft under det gångna. Detta Gripensamarbete är det första och bästa exemplet på pooling and sharing, vi gjorde detta redan innan uttrycket uppfunnits, sa Ulf Hammarström.

Arne Hedén, militär rådgivare på Försvarsdepartementet, bekräftade i sitt anförande att Gripensamarbetet fört Tjeckien och Sverige länder närmare varandra.

Det första Gripenkontraktet skrevs mellan Tjeckien och FMV i juni 2004 och flygplanen, 12 stycken ensitsiga Gripen och två stycken Gripen tvåsitsiga, levererades 2005. 2014 skrev FXM ett nytt leaseavtal med Tjeckien som nu löper till minst år 2027.

Tjeckien var det första NATO-landet att flyga Gripen. Förutom att övervaka landets luftrum deltar Tjeckien i NATO-uppdrag där flygvapnet bland annat övervakat Baltiskt luftrum under två perioder, åren 2009 och 2012. Fem tjeckiska Gripen var även stationerade på Island på uppdrag hösten 2014. I samband med firandet tillkännagav den tjeckiske försvarsminustern Martin Stropnický att Tjeckien återigen kommer att luftövervaka isländskt luftrum under juli och augusti i år.

Firandet på Čáslav sker efter en två veckors lång internationell Gripenflygövning, Lion Effort, som Tjeckien varit värd för och där bland andra det svenska och det ungerska flygvapnet deltagit. Det var under den övningen ett Gripenplan, leasat av Ungern,  gled av landningsbanan när piloterna skulle landa. Piloterna är oskadda och olyckan utreds.

Arne Hedén från Försvarsdepartemnetet, Tjeckiens försvarsminister Martin Stropnický och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström på den pressträff som arrangerades i samband med firandet.
Arne Hedén från Försvarsdepartementet, Tjeckiens försvarsminister Martin Stropnický och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström på den pressträff som arrangerades i samband med firandet.

FXM om internationellt försvarssamarbete

2015-05-12

Idag, tisdag, talar FXM:s strategichef, Peter Göthe, på ett lunchseminarium om internationella försvarssamarbeten. Seminariet arrangeras av Teknikföretagen och hålls på Storgatan 5 i Stockholm. Läs mer här

 

FXM och SOFF anordnar landdag med tema Polen

2015-05-06

Den 4 juni anordnar FXM tillsammans med SOFF en landdag med tema Polen.

Landdag_Polen_Sida_1Företag som lyckats på den polska marknaden berättar då om sina erfarenheter. Syftet med dagen är att visa på vilka möjligheter och erfarenheter det finns av den polska försvarsmaterielmarknaden.

Bland talarna finns företrädare för SOFF, FXM, UD, Fö, BAE Systems Hägglunds, Habia Cable och Saab. Seminariet börjar 09.00 och pågår till 15.30, i SOFF:s lokaler på Storgatan 5 i Stockholm.

 

Landdag_Polen_Sida_2Anmäl dig till camilla.dattermark@soff.se senast den 28 maj.

Kostnad för seminariet, inklusive lunch, är 450 kr per person.

Fullständigt program för dagen hittar du på SOFF:s webbplats.

För mer information, kontakta Göran Lindgreen.

Försvarsexportverksamheten ger intäkter på över en halv miljard

2015-04-27

Enligt FXM:s instruktion från regeringen ska myndigheten redovisa hur verksamheten bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga.

I försvarsnyttorapporten redogör FXM för den statliga försvarsexportverksamhetens bidrag. Bland annat gav den direkta intäkter på över en halv miljard kronor 2014. Exportverksamheten innebär också större produktionsvolymer som ger stordriftsfördelar och att viktig kompetens kan stanna i Sverige.

Läs rapporten här.

Regeringsbeslut om avveckling

2015-04-23

Regeringen har idag fattat beslut om att Försvarsexportmyndigheten (FXM), med förbehåll för riksdagens beslut, ska förbereda och påbörja avveckling av myndigheten. Delar av uppgifterna ska föras över till Försvarets Materielverk, FMV. FXM kommer givetvis att bidra till att verksamheten omstruktureras enligt regeringens planer.

Bildandet av FXM syftade till ökad transparens, tydligare rollfördelning, bättre prioriteringar och förutsättningar för ökad effektivitet. Uppdraget utvärderades förra året av Statskontoret som kunde konstatera att de syften som angavs i samband med bildandet av FXM i stort sett hade uppfyllts redan efter fyra år.

Rundabordssamtal om antikorruption på FXM

2015-04-17

Torsdagen den 16 april anordnade branschorganisationen SOFF och FXM ett gemensamt rundabordssamtal om antikorruption. Ett tjugotal företagsledare deltog och diskuterade utmaningar och dilemman.

Moderator Erika Svensson från Ledarna i samtal med Saabs VD Håkan Buskhe och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Moderator Erika Svensson från Ledarna i samtal med Saabs VD Håkan Buskhe och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Saabs VD Håkan Buskhe föreläste om Saabs arbete mot korruption och 3M:s VD för Norden Lars Näslund talade om 3M:s arbete med 90 000 anställda i över 200 länder. Institutet mot mutors generalsekreterare Helena Sundén tog upp de vanligaste frågorna hon får från företag och berättade även om institutets näringslivskod till stöd för företag och internationell antikorruptionslagstiftning.

SOFF:s Robert Limmergård, Erika Svensson från Ledarna som modererade samtalet och ASD:s Jan Pie.

SOFF:s Robert Limmergård, Erika Svensson från Ledarna som modererade samtalet och ASD:s Jan Pie.

Jan Pie, generalsekreterare på den europeiska branschorganisationen för flyg- och försvarsindustrin ASD berättade om ASD:s arbete på området.

Frågor som togs upp under rundabordssamtalet var bl a vikten av att dokumentera. Det räcker inte att göra korrekta affärer, man måste också kunna visa att man gjort rätt. Även ledarskap och chefernas viktiga roll i antikorruptionsarbete och etikfrågor togs upp, liksom vikten av samtal mellan olika företag, organisationer och myndigheter för att utbyta information och kunskap.

Helena Sunden, generalsekreterare på Institutet mot mutor talar om den näringslivskod som institutet tagit fram som stöd till företag.

Helena Sunden, generalsekreterare på Institutet mot mutor, talar om den näringslivskod som institutet tagit fram som stöd till företag.

FXM på LAAD i Brasilien

2015-04-17

Tillsammans med branschföreningen SOFF och Business Sweden stod FXM värd för en Sverigemonter på försvarsmässan LAAD i Rio de Janeiro.

Mässan pågick mellan tisdagen den 14 april och fredagen den 17 april. En rad svenska företag och organisationer, bland annat Aerospace Cluster Sweden, SSC, Nammo, Polyamp, Carmenta, Scania, Saab, BAE, Systecon, Ruag ställde ut i montern eller använde den som mötesplats.

Under fotograferingen av de officiella delegationerna. Längst fram till vänster Brasiliens försvarsminister Jacques Wagner. Andra raden i mitten av bilden FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström som ledde den svenska delegationen.

Under fotograferingen av de officiella delegationerna. Längst fram till vänster Brasiliens försvarsminister Jacques Wagner. Andra raden i mitten av bilden FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström som ledde den svenska delegationen.

 

 

 

 

 

 

Under tisdagen skrev SOFF och organisationens brasilianska motsvarighet ABINDE ett samarbetsavtal.

Under tisdagen skrev SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård och organisationens brasilianska motsvarighet ABIMDE:s ordförande Sami Hassuani ett samarbetsavtal.