Pressrum

FXM:s budgetunderlag 2016-2018

2015-03-03

Myndighetens budgetunderlag för perioden 2016-2018 finns nu på webbsidan, under fliken Publikationer.

FXM:s årsredovisning tillgänglig

2015-02-20

Nu finns FXM:s årsredovisning för 2014 tillgänglig.

FXM:s årsredovisning för 2014 kan laddas ner från publikationssidan.

Vart tar alla gamla bandvagnar vägen?

2015-02-10

Omslag HändelserI vår publikation Händelser kan du bland annat läsa om företaget Milmac i Strängnäs som har världens största lager av bandvagnen BV 206. Över 1 000 bandvagnar har Milmac sålt vidare genom åren – en del av dem har företaget köpt från FXM:s överskottsförsäljning.

Händelser beskriver vår verksamhet under 2014 med de JAS Gripen-förhandlingar vi genomfört, antikorruptionsarbete, seminarier vi anordnat under året, Statskontorets utvärdering av myndigheten och en överblick av svensk försvarsexport.

Händelser hittar du här.

FXM med försvarsministern i Tjeckien och Slovakien

2015-02-02
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och Slovakiens försvarsminister Martin Glvác. Foto: Slovakiens försvarsministerium

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och Slovakiens försvarsminister Martin Glvác. Foto: Slovakiens försvarsministerium

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 29 och 30 januari Tjeckien och Slovakien för att träffa sin tjeckiska kollega Martin Stropnicky och Slovakiens försvarsminister Martin Glvác.  FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström deltog på resan där bland annat Tjeckiens leasing av svenska Gripen-plan och samtalen med Slovakien om Gripen togs upp.

Personalärende på FXM

2015-01-23

I juli 2014 polisanmälde FXM en medarbetare i ledande ställning för misstänkt förskingring. Det var myndighetens interna kontrollrutiner som upptäckte denna misstänkta oegentlighet. Åtal har nu väckts för trolöshet mot huvudman, grovt brott, i andra hand för grovt bedrägeri. För mer information kontakta Åklagarmyndigheten.

Pressfrågor: Sofia Karlberg, kommunikationschef.
Telefon: 08 587 13 311

Sverige och Ungern tecknar tilläggsavtal

2014-12-22

Ungerns försvarsministerium och FXM, Försvarsexportmyndigheten, har idag tecknat ett tilläggsavtal till det JAS Gripen lease-köpavtal länderna har. Tillägget gäller extra underhållsutrustning för att stärka Ungerns förmåga att delta i internationella operationer.

13-08-142År 2001 skrevs det första JAS Gripenavtalet mellan Ungern och Sverige. Avtalet gäller 14 stycken JAS Gripen version C/D. Elva år senare förlängde FXM avtalet som nu löper till år 2026.

I september 2015 kommer Ungern för första gången att övervaka baltiskt luftrum som en del av ett NATO-uppdrag. Inför detta behöver det ungerska flygvapnet extra underhållsutrustning. Värdet på tilläggsavtalet är ungefär 10 miljoner SEK.

Förutom att dela kostnader för drift, underhåll och utveckling så har Sverige och Ungern gemensamma övningar och annat samarbete. Tillsammans har Sverige och Ungern också arbetat med att föra in interoperabla NATO-funktioner i Gripen-systemet.

JAS Gripen opereras av flygvapnen i Sverige, Ungern, Tjeckien, Sydafrika och Thailand.

FXM har skapat tydligare roller och ökad transparens

2014-12-18

Med bildandet av Försvarsexportmyndigheten, FXM, har rollfördelningen blivit tydligare, den statliga helhetssynen ökat och förutsättningarna för en effektiv verksamhet förbättrats. Statligt exportstöd på försvarsområdet har blivit mer transparent. Detta skriver Statskontoret i den utvärdering av FXM:s verksamhet som publiceras i dag. Samtidigt pekar Statskontoret på att FXM måste bli bättre på att redovisa verksamhet och resultat. 

Innan FXM bildades 2010 var det alla försvarsmyndigheters uppgift men ingens ansvar att stödja försvarsföretagen i deras exportansträngningar. Då fanns också risk för att intressemotsättningar och målkonflikter skulle uppstå eftersom en och samma myndighet både köpte materiel av och gav exportstöd till samma företag.

FXM bildades bland annat för att ha detta övergripande ansvar och förbättra den statliga helhetssynen. Genom att en separat myndighet fick ansvaret för främjande och försäljning blev rollfördelningen inom den svenska försvarsexporten tydligare. Statskontoret bekräftar i sin rapport att syftet med myndigheten att skapa helhetssyn och en transparent process för exportstödet till stor del är uppfyllt.
– Vi är stolta över att vi redan efter fyra år kommit så långt och att Statskontoret anser att vi skapat de centrala värden som transparens och tydligare rollfördelning är. Vårt arbete ska ge ett effektivare stöd till den försvarsnyttiga exporten och därigenom stärka vårt eget försvar, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Statskontoret skriver också att FXM styrt upp processen när företag ansöker om exportstöd. FXM har infört en rutin som innebär att myndigheten kräver ett förhandsbesked från ISP, Inspektionen för strategiska produkter, som ansvarar för exporttillstånd, även för främjande. Syftet är att undvika att staten ger marknadsföringsstöd till företag som sedan inte får tillstånd för export. FXM har också infört en regel om att företagen i sin ansökan måste skriva under ett antikorruptionsintyg.

FXM genomför varje år, i samarbete med försvarsmyndigheterna och företagen i försvarssektorn, ett arbete där myndigheten analyserar vilka system och marknader där staten ska prioritera sitt exportstöd. Försvarsmyndigheterna uppger i utredningen att de har nytta av analyserna och att dessa gör exportfrämjandet mer effektivt. Försvarsindustrin är också positiv och anser att analyserna ger en mer fokuserad satsning.

Statskontoret pekar även på områden där FXM behöver utvecklas. Även om FXM:s ekonomiska redovisning har förbättrats finns det fortsatt brister i den och resultatindikatorer saknas.
– Vi delar Statskontorets syn på förbättringsområden och vi kommer givetvis att arbeta hårt för att bli starkare även här, säger Ulf Hammarström.

Regeringen gav i april i år Statskontoret i uppdrag att analysera och följa upp FXM:s verksamhet mot bakgrund av att myndigheten 2015 verkat i fem år. Rapporten finns på Statskontorets webbplats.

 

Kontakt:
Sofia Karlberg
Kommunikationschef
tel. 08-587 133 11