Pressrum

FXM i forsknings- och innovationsdelegation till Brasilien

2014-10-28

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström och Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson besöker Brasilien den 27-30 oktober.

Den svenska delegationen besöker Brasilien för att studera aktuella forsknings- och innovationsfrågor inom försvars- och energiområdena samt för att definiera möjligheter och utmaningar för ett ökat samarbete mellan Sverige och Brasilien inom dessa områden.

Delegationen kommer att besöka São Paulo och Rio de Janeiro, för dialog med brasilianska partners såsom flygplanstillverkaren Embraer, flygvapnets vetenskaps- och teknologiavdelning DCTA, energibolaget Petrobras, utvecklingsbanken BNDES, federala universitetet i Rio de Janeiro (UFRJ), samt handelsuniversitet Fundação Getúlio Vargas. Möten sker även med svenska företag verksamma i Brasilien såsom ABB och Ericsson.

Saabavtal med Brasilien och FXM förhandlar interimslösning

2014-10-27
Brasiliens flagga. Foto: FXM

Brasiliens flagga. Foto: FXM

Försvarsföretaget Saab har i dag skrivit avtal med Brasilien om försäljning av 36 stycken Gripen NG, nästa generations Gripenflygplan. Ordern är värd 39,3 miljarder kronor.
- Vi är givetvis mycket glada för Saabs skull. Det visar på Saabs konkurrenskraft och svensk industris kompetens. Det är något att vara stolt över. Denna affär är också en grund för att utveckla samarbetet mellan våra två länder, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Även FXM förhandlar med Brasilien. I FXM:s fall handlar överläggningarna om att hyra ut ett antal av flygvapnets Gripen C/D-flygplan till landet. Tanken är att Brasilien ska flyga Gripen C/D i väntan på leverans av de nya Gripen NG-flygplanen. Förhandlingarna beräknas vara klara innan årsskiftet.

Läs Saabs pressmeddelande om dagens avtal här.

Regeringen avser avveckla FXM

2014-10-23

I budgetpropositionen som presenterades i dag skriver regeringen att den anser att nödvändigt exportstöd kan genomföras inom en annan myndighetsstruktur med bibehållna krav på affärsmässighet och transparens och att den avser avveckla FXM under 2015.

Det är ett tråkigt besked, men vi har självklart respekt för regeringens rätt att organisera förvaltningen. Vi fokuserar nu på att upprätthålla en bra verksamhet tills en ny struktur är på plats.

Vi kommer givetvis vara beredda att ge vårt bidrag så att en ny struktur kan ta tillvara de statliga värden som FXM skapades för, öppenhet och transparens. Till detta hör också den förmåga FXM utvecklat för staten att ha överblick och att prioritera verksamhet utifrån nyttan för det svenska försvaret, liksom att stödja företagens förmåga att bibehålla och utveckla försvarsviktig kompetens.

 

Motorer till salu

2014-10-10

Försvarsexportmyndigheten ansvarar för försäljningen av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Just nu erbjuder vi tre stycken Allison 250-C20-motorer (TAM 4C) till försäljning.

Motorerna har suttit i Helikopter 9, men kan även användas i till exempel mindre flygplan. Motorerna förvaras på Bråvalla i Norrköping. Motorerna kommer att säljas i befintligt skick och en arrangerad visning kommer att hållas den 6 november klockan 13:00 på Bråvalla, Norrköping.

För att delta på visningen anmäl dig senast den 29 oktober till Ulrika Jonsson på FXM enligt principen fornamn.efternamn@fxm.se.

 

Mer information om försäljningen (på engelska)

Request for Bids Allison 250-C20 engines (TAM 4C) 2014-10-10

Enclosure 1 Delivery list Allison 250-C20 engines (TAM 4C)

Sista datum för bud är 14 november.

20141002_105332_red 20141002_105406_red 20141002_105552_red

Kontaktskapande Sydafrikabesök

2014-10-02

I mitten av september besökte FXM Sydafrika för att utveckla kontakter och informera om FXM:s verksamhet.

Det var på inbjudan av Armscor, den myndighet som bland annat upphandlar i Sydafrika, som en FXM-delegation ledd av generaldirektör Ulf Hammarström reste till Sydafrika. FXM närvarade dels på en förevisningsövning med bland annat Gripen cirka 30 mil norr om Johannesburg och på försvarsmässan AAD (Africa Aerospace and Defence 2014) på Waterkloof Airbase i Pretoria. Delegationen träffade Armscors styrelse och verkställande direktör samt även landets flygvapenchef general Fabian Zimpande Msimang för överläggningar.

Sydafrika flyger JAS Gripen sedan år 2008.

Sydafrikas försvarsminister Mrs Mapisa-Nqakula invigningstalade på Waterkloof Air Base.

 

 

Överenskommelse om nedläggning

2014-09-30

FXM är medveten om överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om nedläggning av myndigheten. FXM är en myndighet under regeringen och avvaktar därför i nuläget den nya regeringens tillträde och beslut. Under tiden arbetar vi enligt nu gällande inriktning.

NATO-days i Tjeckien

2014-09-22

I helgen (20-21 september) arrangerades för fjortonde året NATO-days i Ostrava, Tjeckien. Sverige var representerade av bland annat FXM.

Huvudsyftet med arrangemanget var att presentera Tjeckiens resurser inom säkerhetsområdet, såsom militär utrustning, polis, tull, räddningstjänst och specialstyrkor, för den breda allmänheten. Genom åren har arrangemanget i Tjeckien vuxit till ett av de större i sitt slag i Europa.

Tjeckien är ett viktigt partnerland till Sverige på försvarsområdet bland annat på grund av att man opererar de svenska materielsystemen JAS 39 Gripen och luftvärnsrobotsystemet RBS 70.

DSC_0029Årets dragplåster var flyguppvisningarna med SK 35 Draken och AJS 37 Viggen ur Swedish Airforce Historic Flight.

Vid sidan av detta bestod det svenska deltagandet av en Tp 84 (C-130 Herkules), besöksdelegation ledd av ambassadören och flygvapenchefen med deltagare från FXM, FMV och Försvarsmakten samt Saab AB som var huvudpartner för arrangemanget.

De svenska partnerländerna Tjeckien och Ungern deltog med JAS 39 Gripen i form av flyguppvisning och markutställning.