Pressrum

FXM-seminarium i Brasilien

2014-11-28

Torsdagen den 27 november anordnade FXM ett seminarium i Rio de Janeiro inriktat på marinteknologi. Seminariet hölls hos den brasilianska marinen Marinha do Brasil och genomfördes i samarbete med FMV, Försvarsmakten och företagen Rolls Royce, Saab Kockums och Swedeship.

Flottiljamiral Andreas Olsson från FMV, FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström, viceamiral Deiana från brasilianska marinen, konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten och försvarsattaché Christer Olsson. Foto: FXM

Flottiljamiral Andreas Olsson från FMV, FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström, viceamiral Deiana från brasilianska marinen, konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten och försvarsattaché Christer Olsson. Foto: FXM

Från brasiliansk sida deltog ett fyrtiotal ingenjörer och upphandlingsansvariga för den brasilianska marinen. Deltagarna diskuterade maritima teknologier som fartygskonstruktion i komposit och framdrivning med vattenjet och ställbara propellrar.

Viceamiral Deiana från den brasilianska flottan inledde seminariet. Även FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström inledningstalade och berättade om FXM, försvarsindustriell historia och strävan efter att ta fram kostnadseffektiva och högteknologiska system som ska möta det svenska försvarets behov. Han talade även om vikten av ett fördjupat och strategiskt samarbete med Brasilien.

fixad 2 publikKonteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten inledde sitt anförande med att tacka för det stora intresset från brasiliansk sida för seminariet. Han berättade hur den svenska marinens behov av fartyg sett ut över tid och de svenska förutsättningarna i Östersjön som präglas av utmananande miljöer att bevaka och skydda. Den speciella salthalten och vattentemperaturen påverkar också förutsättningarna för marinen. Anders Grenstad ledde Försvarsmaktens ”ubåtsjakt” i Stockholms skärgård för några veckor sedan och berättade kort om den.

FMV:s chef för system och produktionsledning marina system flottiljamiral Andreas Olsson förklarade den svenska anskaffningsmodellen vid utvecklingsprojekt där de olika myndigheterna samarbetar för att specificera de krav Försvarsmakten kommer ha på det färdiga systemet.

Viceamiral Deiana från Brasiliens marin inledde seminariet. Foto: FXM

Viceamiral Deiana från Brasiliens marin inledde seminariet. Foto: FXM

Därefter berättade de deltagande svenska företagen om sina produkter. Robert Petersson från Saab Kockums talade om hur företagets kompositmaterial utvecklats över tid, vilka egenskaper kompositen har och hur den används till exempel i Försvarsmaktens Visbykorvetter. Lars Johansson från Rolls Royce redogjorde för företagets produkter och fartyg som använder sig av företagets tekniker. Rolls Royce tillverkar propellrar och vattenjet för att driva fartyg framåt. Bo Axelsson från Swedeship berättade om de fartyg företaget tillverkat för svenska Försvarsmakten liksom för försvaret i Förenade Arabemiraten.

Eftermiddagen användes för att svara på frågor och mer detaljerat beskriva olika teknologier och deras egenskaper. Avslutningsvis redogjorde Försvarsmakten och FMV för framtida systemsatsningar och behov.

Intresseanmälan till mässan I/ITSEC

2014-11-05

Inför försvarsmässan I/ITSEC kommer FXM att samla intresserade företag och myndigheter för att identifiera synergieffekter. Anmäl dig till mötet nu.

I/ITSEC är världens största mässa och konferens främst avseende modellering, simulering och träning och genomförs årligen i Orlando, Florida. 2014 genomförs mässan den 1-5 december.

Mässan besöks av delegationer från Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarsexportmyndigheten. Svensk försvarsindustri är representerade såväl som besökare, utställare och även som talare under genomförandet.

Inför genomförandet samlar FXM intresserade företags och myndighetsrepresentanter till ett förmöte, i syfte att sprida kunskap om hur respektive delegation ser ut och vilka möjligheter till stöd samt behov av samordning som finns, samt för att identifiera eventuella synergieffekter.

 

Anmälan

Mötet genomförs på FXM i våra lokaler på Östermalmsgatan 87C, den 20 november klockan 10:00-11:30.

Anmälan till mötet sker via mail till jonas.waltari@fxm.se senast 17 november.

Om ni har för avsikt att delta vid mässan, men inte har möjlighet att delta vid mötet, kontakta gärna Jonas Waltari vid FXM innan mötet och ni kommer då även att få en återkoppling efter att mötet är genomfört.

 

FXM i forsknings- och innovationsdelegation till Brasilien

2014-10-28

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström och Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson besöker Brasilien den 27-30 oktober.

Den svenska delegationen besöker Brasilien för att studera aktuella forsknings- och innovationsfrågor inom försvars- och energiområdena samt för att definiera möjligheter och utmaningar för ett ökat samarbete mellan Sverige och Brasilien inom dessa områden.

Delegationen kommer att besöka São Paulo och Rio de Janeiro, för dialog med brasilianska partners såsom flygplanstillverkaren Embraer, flygvapnets vetenskaps- och teknologiavdelning DCTA, energibolaget Petrobras, utvecklingsbanken BNDES, federala universitetet i Rio de Janeiro (UFRJ), samt handelsuniversitet Fundação Getúlio Vargas. Möten sker även med svenska företag verksamma i Brasilien såsom ABB och Ericsson.

Saabavtal med Brasilien och FXM förhandlar interimslösning

2014-10-27
Brasiliens flagga. Foto: FXM

Brasiliens flagga. Foto: FXM

Försvarsföretaget Saab har i dag skrivit avtal med Brasilien om försäljning av 36 stycken Gripen NG, nästa generations Gripenflygplan. Ordern är värd 39,3 miljarder kronor.
- Vi är givetvis mycket glada för Saabs skull. Det visar på Saabs konkurrenskraft och svensk industris kompetens. Det är något att vara stolt över. Denna affär är också en grund för att utveckla samarbetet mellan våra två länder, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Även FXM förhandlar med Brasilien. I FXM:s fall handlar överläggningarna om att hyra ut ett antal av flygvapnets Gripen C/D-flygplan till landet. Tanken är att Brasilien ska flyga Gripen C/D i väntan på leverans av de nya Gripen NG-flygplanen. Förhandlingarna beräknas vara klara innan årsskiftet.

Läs Saabs pressmeddelande om dagens avtal här.

Regeringen avser avveckla FXM

2014-10-23

I budgetpropositionen som presenterades i dag skriver regeringen att den anser att nödvändigt exportstöd kan genomföras inom en annan myndighetsstruktur med bibehållna krav på affärsmässighet och transparens och att den avser avveckla FXM under 2015.

Det är ett tråkigt besked, men vi har självklart respekt för regeringens rätt att organisera förvaltningen. Vi fokuserar nu på att upprätthålla en bra verksamhet tills en ny struktur är på plats.

Vi kommer givetvis vara beredda att ge vårt bidrag så att en ny struktur kan ta tillvara de statliga värden som FXM skapades för, öppenhet och transparens. Till detta hör också den förmåga FXM utvecklat för staten att ha överblick och att prioritera verksamhet utifrån nyttan för det svenska försvaret, liksom att stödja företagens förmåga att bibehålla och utveckla försvarsviktig kompetens.

 

Motorer till salu

2014-10-10

Försvarsexportmyndigheten ansvarar för försäljningen av Försvarsmaktens övertaliga materiel. Just nu erbjuder vi tre stycken Allison 250-C20-motorer (TAM 4C) till försäljning.

Motorerna har suttit i Helikopter 9, men kan även användas i till exempel mindre flygplan. Motorerna förvaras på Bråvalla i Norrköping. Motorerna kommer att säljas i befintligt skick och en arrangerad visning kommer att hållas den 6 november klockan 13:00 på Bråvalla, Norrköping.

För att delta på visningen anmäl dig senast den 29 oktober till Ulrika Jonsson på FXM enligt principen fornamn.efternamn@fxm.se.

 

Mer information om försäljningen (på engelska)

Request for Bids Allison 250-C20 engines (TAM 4C) 2014-10-10

Enclosure 1 Delivery list Allison 250-C20 engines (TAM 4C)

Sista datum för bud är 14 november.

20141002_105332_red 20141002_105406_red 20141002_105552_red

Kontaktskapande Sydafrikabesök

2014-10-02

I mitten av september besökte FXM Sydafrika för att utveckla kontakter och informera om FXM:s verksamhet.

Det var på inbjudan av Armscor, den myndighet som bland annat upphandlar i Sydafrika, som en FXM-delegation ledd av generaldirektör Ulf Hammarström reste till Sydafrika. FXM närvarade dels på en förevisningsövning med bland annat Gripen cirka 30 mil norr om Johannesburg och på försvarsmässan AAD (Africa Aerospace and Defence 2014) på Waterkloof Airbase i Pretoria. Delegationen träffade Armscors styrelse och verkställande direktör samt även landets flygvapenchef general Fabian Zimpande Msimang för överläggningar.

Sydafrika flyger JAS Gripen sedan år 2008.

Sydafrikas försvarsminister Mrs Mapisa-Nqakula invigningstalade på Waterkloof Air Base.