Pressrum

FXM publicerar Årsredovisning 2013 och Händelser 2013

2014-02-25

Nu finns FXM:s Årsredovisning 2013 och Händelser 2013 tillgängliga. 

Nyfiken på vad FXM ägnade sig åt under 2013?  Nu finns FXM:s årsredovisning 2013 att ta del av. Årsredovingen finns i FXM:s publikationsarkiv.

På samma sida hittar du även vår aktivitetspublikation Händelser 2013, där vi lyfter fram några av verksamhetens viktigaste aktiviteter under 2013.

Händelser 2013_Sida_01ÅR13_omslag

FXM söker arkivarie

2014-02-14

Försvarsexportmyndigheten (FXM) ska främja export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder även svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga exportkontrollen och har cirka 45 medarbetare. FXM:s värdeord är etisk, förtroendeingivande och framtidsinriktad.

 

TJÄNSTEN

FXM söker en arkivarie på deltid 50 procent (om önskemål finns om lägre sysselsättningsgrad finns det möjlighet till överenskommelse om detta) till juridikavdelningen. Inom juridikavdelningen finns myndighetens registratur, arkiv och säkerhetsskyddsfunktion.

I arbetsuppgifterna ingår att ordna och förteckna myndighetens arkiv, utreda gallring, uppdatera dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur, upprätta strategi för bevarande av elektroniska handlingar och ta fram dokumentation samt se över rutiner för långtidslagring.

Du ansvarar även för att tolka lagstiftning och regelverk inom området och utifrån dessa utarbeta riktlinjer för dokumenthanteringen. Arkivarien är ett stöd för verksamheten i dokumentstyrnings- och arkivvårdsfrågor och som ett led i detta ingår att samverka med och bistå enheterna med råd, information och utbildning i arkiv- och diarieföringsfrågor.

FXM använder ärendehanteringssystemet W3D3. Du blir en viktig resurs för att förvalta systemet och att driva utvecklingen framåt samt att bistå registrator t.ex. med att utforma rutiner och skriva lathundar. Du ska även kunna hantera utlämnande av allmänna handlingar och tidvis vara registrator.

 

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en akademisk examen med minst 40 poäng i arkivvetenskap eller motsvarande och gärna 40 poäng i systemvetenskap. Du har erfarenhet av arbete med arkivfrågor och diarieföring i offentlig verksamhet liksom av att hantera elektroniska handlingar. Du har goda kunskaper om offentlighet och sekretess samt erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem. Erfarenhet från liknande arbete inom försvarssektorn eller erfarenhet av arbete i W3D3 är meriterande. Du behärskar engelska på arbetsspråksnivå i tal och skrift.

Som person är du drivande, strukturerad och du kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du är ansvarstagande, flexibel och pedagogisk samt är alltid beredd att bidra med din kompetens där ett behov uppstår. 

 

ANTSTÄLLNINGSVILLKOR

Anställningsform: Tillsvidare, deltid enligt överenskommelse, högst 50 procent. FXM tillämpar provanställning.

Tillträde: Snarast

Svenskt medborgarskap krävs för anställning vid FXM. Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning.

Våra lokaler är belägna på Östermalmsgatan 87 C i Stockholm.

 

ÄR DU INTRESSERAD?

Vid frågor om tjänsten kontakta chefsjurist Bernt Karman, telefon 08-587 133 13 eller HR-chef Monica Welmer, telefon 08-587 133 17 (ej vecka 8).

Fackliga företrädare är för SACO-S Marcus Hallberg, telefon 08-587 133 32, för OFR-S Ulrika Nyback telefon 08-587 133 39 och för OFR-O Rolf Moberg telefon 08-587 133 35.

Välkommen med din ansökan inklusive CV senast den 10 mars 2014.

Vi tar emot ansökan i elektronisk form via e-post jobb@fxm.se. Ange ”Arkivarie” i meddelanderubriken.

Annonsering av Bv 308 på e-Quip

2014-02-06

Idag, torsdagen den 6 februari, annonserar Försvarsexportmyndigheten försäljningen av 19 stycken bandvagnar av modell Bv 308.

Bv 308 Boden 3FXM ansvarar för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller som har blivit obrukbar.

Nu har turen kommit till 19 stycken bandvagnar av modell Bv 308. Internationellt benämns fordonet Bv 206S och är en förserie till Bv 309.

Bandvagnarna är på grund av sitt splitterskydd klassade som krigsmateriel, en klassning som innebär att endast andra länders försvarsmakter är potentiella köpare. Bv 308 har bland annat använts i samband med Sveriges insatser under konflikten på Balkan.

Ambulance KUN (1)Vid försäljningen kommer FXM att för första gången att använda sig av European Defence Agencys (EDA) databas för försvarsmateriel, e-Quip. På den webbaserade databasen kan EU-länder annonsera ut sin övertaliga materiel till andra EU-länder. e-Quip lanserades i somras.

Från och med i dag, torsdag den 6 februari kommer bandvagnarna att finnas tillgängliga på e-Quip. Visning av fordonen kommer att ske i mitten av mars.

Ungerska Gripar ska övervaka Slovenien

2014-01-20

I fredags undertecknade Sloveniens försvarsminister Roman Jakič och hans ungerske motsvarighet Csaba Hende en överenskommelse som innebär att ungerska Gripen-flygplan kommer att övervaka slovenskt luftrum. Överenskommelsen skrevs under på flygbasen Kecskemét i Ungern.

Italien har skött övervakningen av Sloveniens luftrum sedan Slovenien gick med i NATO för nästan tio år sedan. Den nya överenskommelsen innebär att Ungern kommer att dela detta uppdrag med Italien.

I samband med undertecknandet sa försvarsminister Csaba Hende att om allt går enligt plan kan Ungern även bli involverat i luftövervakning över Baltikum. Läs mer (på engelska) på Ungerns försvarsministeriums webbplats.

År 2001 ingicks ett lease-köp-kontrakt mellan Ungern och Sverige gällande 14 stycken Gripenplan, tolv ensitsiga och två tvåsitsiga. Det nuvarande kontraktet skulle löpt ut år 2016, men 2012 förlängde Ungerns motsvarighet till Försvarets materielverk och FXM samarbetet till år 2026.

Folkomröstning i Schweiz

2014-01-17
Gripen i Schweiz. Foto: Peter Liander

Gripen i Schweiz. Foto: Peter Liander

Idag har det blivit officiellt att folkomröstningen rörande Schweiz upphandling av stridsflygplan och den fond som ska inrättas för ändamålet kommer att bli den 18 maj i år. Läs mer på schweiziska försvarsministeriets webbplats (tyska).  

FXM är ansvariga för förhandlingarna rörande Schweiz upphandling av 22 stycken stridsflygplan av modell Gripen E.

Samtal mellan Brasilien och Sverige

2014-01-17

sueca_interBrasiliens försvarsministerium har på sin webbplats lagt upp information om det samtal som pågår i Brasilia mellan Sverige och Brasilien angående Jas 39 Gripen. Från brasiliansk sida deltar bland andra landets försvarsminister Celso Amorim och flygvapenchefen Juniti Saito.  Statssekretetare Carl von der Esch från Försvarsdepartementet leder den svenska delegationen där även FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström ingår.

Det brasilianska försvarsministeriet skriver på webbplatsen att Brasiliens val av flygsystem baseras på tre områden: pris, prestanda och teknologiöverföring. Man har inte prioriterat de politiska aspekterna utan fokuserat på flygsystemets karaktär.
- Jag är optimistisk till vårt samarbete och den brasilianska försvarsindustrin också, sa försvarsminister Celso Amorim under mötet.

Brasilien håller på att sätta samman en arbetsgrupp som ska övervaka upphandlingsprocessen. Detta ska vara klart i slutet av februari. Gruppen kommer att ha medlemmar från flera ministerier men samordnas av försvarsministeriet.

Läs artikeln i sin helhet här (portugisiska).

Brasilien tog den 18 december i fjol beslut om att gå vidare med Saabs offert om försäljning av 36 stycken nästa generation Jas 39 Gripen. Landet efterfrågar en interimslösning i väntan på de nya flygplanen. Svenska staten genom FXM håller just nu på att titta på förutsättningarna för en sådan överbryggslösning.

Översyn av den svenska exportkontrollen

2014-01-08

En parlamentarisk kommitté utreder just nu den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. På kommitténs webbsida finns de rapporter utredningen beställt liksom yttranden från myndigheter, bl a från FXM.