Pressrum

Försvarsexportmyndigheten blir kvar

2014-12-15

Försvarsexportmyndigheten blir kvar. Allianspartiernas budgetmotion antogs av Riksdagen vid omröstningen den 3 december om budgetramen.

FXM_Fasad_2012-05-02_009Alliansens motion understryker vikten av att FXM finns kvar. Försvarsutskottet skriver i sitt betänkande fredagen den 12 december att ”…ett viktigt syfte med att införa myndigheten bl.a. varit en ökad transparens när det gäller försvarsexportverksamheten och att särskilja denna verksamhet från FMV:s och Försvarsmaktens övriga verksamhet. Det målet har myndigheten nått”.

SOFF och FXM lanserar verktyg mot korruption

2014-12-10

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, och FXM, Försvarsexportmyndigheten, presenterar i dag en gemensam antikorruptionsutbildning. Den webbaserade kursen är tänkt att stärka företagen i försvars- och säkerhetsbranschen i deras antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området.

SOFF kommer ställa som krav att alla företag som är knutna till organisationen genomgår utbildningen och FXM kommer uppmana de företag som söker stöd hos myndigheten att göra den. Utbildningen kommer också vara obligatorisk för anställda vid FXM. SOFF är den första branschorganisationen i världen på försvarsområdet som utvecklat en online-utbildning på antikorruptionsområdet.

Kursen kombinerar kunskap om lagstiftningen på området med övningar och tips på hur man arbetar vidare med frågorna.

– Det är mycket viktigt att arbeta med de här frågorna. Korruption är oetisk, olaglig och förvrider konkurrensen till nackdel för den konkurrenskraftige. Ju renare konkurrens, desto bättre för den som tillverkar högteknologiska och kostnadseffektiva produkter på det sätt om vi gör i Sverige. Jag tycker att vi ska göra antikorruptionsarbetet till en svensk profilfråga. Att varumärket Sverige står för omutlig. Ett av skydden mot korruption är nämligen att ha ett varumärke där man uppfattas som transparent och omutlig, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Robert Limmergård, SOFF:s generalsekreterare säger i en kommentar:
– Korruption hämmar öppen konkurrens. Ingen marknad är immun men riskerna på försvarsmarknaden är ofta högre eftersom affärer ibland måste omges av säkerhetspolitisk och kommersiell sekretess. Det ställer höga krav på ett ansvarsfullt agerande från säkerhets- och försvarsföretagen genom att vidareutveckla antikorruptionsarbetet samt avstå från affärer där riskerna är för stora.

Utbildningen finns tillgänglig on-line: http://fxm.se/utbildning/

Informationen i utbildningen kommer bl a från regeringens webbplats, Institutet mot mutor, Transparency International, Anti Corruption Portal och affärsjuristbyrån Delphi.

—–
SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF:s syfte är skapa bästa möjliga konkurrenssituation för medlemsföretagen genom att främja deras handelsförutsättningar och stödja marknadsaktiviteter. Föreningen har ca 60 medlemsföretag varav huvuddelen är små- och medelstora företag. Tillsammans omsätter de ca 30 mdkr i säkerhets- och försvarsrelaterad försäljning. www.soff.se

 

Förstudie om Gripen till Belgien

2014-12-08

FXM fick i juni en förfrågan från Belgien om att vara med i en förstudie för landets kommande stridsflygplansupphandling. FXM tackade ja och i dagarna har ett underlag lämnats till Belgiens försvarsministerium. Förfrågan gäller nästa generations Gripen, Gripen E.

Belgien har sedan 1979 flugit det amerikanska systemet F-16 som nu ska ersättas. Läs mer (på franska) här.

FXM-seminarium i Brasilien

2014-11-28

Torsdagen den 27 november anordnade FXM ett seminarium i Rio de Janeiro inriktat på marinteknologi. Seminariet hölls hos den brasilianska marinen Marinha do Brasil och genomfördes i samarbete med FMV, Försvarsmakten och företagen Rolls Royce, Saab Kockums och Swedeship.

Flottiljamiral Andreas Olsson från FMV, FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström, viceamiral Deiana från brasilianska marinen, konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten och försvarsattaché Christer Olsson. Foto: FXM

Flottiljamiral Andreas Olsson från FMV, FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström, viceamiral Deiana från brasilianska marinen, konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten och försvarsattaché Christer Olsson. Foto: FXM

Från brasiliansk sida deltog ett fyrtiotal ingenjörer och upphandlingsansvariga för den brasilianska marinen. Deltagarna diskuterade maritima teknologier som fartygskonstruktion i komposit och framdrivning med vattenjet och ställbara propellrar.

Viceamiral Deiana från den brasilianska flottan inledde seminariet. Även FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström inledningstalade och berättade om FXM, försvarsindustriell historia och strävan efter att ta fram kostnadseffektiva och högteknologiska system som ska möta det svenska försvarets behov. Han talade även om vikten av ett fördjupat och strategiskt samarbete med Brasilien.

fixad 2 publikKonteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten inledde sitt anförande med att tacka för det stora intresset från brasiliansk sida för seminariet. Han berättade hur den svenska marinens behov av fartyg sett ut över tid och de svenska förutsättningarna i Östersjön som präglas av utmananande miljöer att bevaka och skydda. Den speciella salthalten och vattentemperaturen påverkar också förutsättningarna för marinen. Anders Grenstad ledde Försvarsmaktens ”ubåtsjakt” i Stockholms skärgård för några veckor sedan och berättade kort om den.

FMV:s chef för system och produktionsledning marina system flottiljamiral Andreas Olsson förklarade den svenska anskaffningsmodellen vid utvecklingsprojekt där de olika myndigheterna samarbetar för att specificera de krav Försvarsmakten kommer ha på det färdiga systemet.

Viceamiral Deiana från Brasiliens marin inledde seminariet. Foto: FXM

Viceamiral Deiana från Brasiliens marin inledde seminariet. Foto: FXM

Därefter berättade de deltagande svenska företagen om sina produkter. Robert Petersson från Saab Kockums talade om hur företagets kompositmaterial utvecklats över tid, vilka egenskaper kompositen har och hur den används till exempel i Försvarsmaktens Visbykorvetter. Lars Johansson från Rolls Royce redogjorde för företagets produkter och fartyg som använder sig av företagets tekniker. Rolls Royce tillverkar propellrar och vattenjet för att driva fartyg framåt. Bo Axelsson från Swedeship berättade om de fartyg företaget tillverkat för svenska Försvarsmakten liksom för försvaret i Förenade Arabemiraten.

Eftermiddagen användes för att svara på frågor och mer detaljerat beskriva olika teknologier och deras egenskaper. Avslutningsvis redogjorde Försvarsmakten och FMV för framtida systemsatsningar och behov.

Intresseanmälan till mässan I/ITSEC

2014-11-05

Inför försvarsmässan I/ITSEC kommer FXM att samla intresserade företag och myndigheter för att identifiera synergieffekter. Anmäl dig till mötet nu.

I/ITSEC är världens största mässa och konferens främst avseende modellering, simulering och träning och genomförs årligen i Orlando, Florida. 2014 genomförs mässan den 1-5 december.

Mässan besöks av delegationer från Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarsexportmyndigheten. Svensk försvarsindustri är representerade såväl som besökare, utställare och även som talare under genomförandet.

Inför genomförandet samlar FXM intresserade företags och myndighetsrepresentanter till ett förmöte, i syfte att sprida kunskap om hur respektive delegation ser ut och vilka möjligheter till stöd samt behov av samordning som finns, samt för att identifiera eventuella synergieffekter.

 

Anmälan

Mötet genomförs på FXM i våra lokaler på Östermalmsgatan 87C, den 20 november klockan 10:00-11:30.

Anmälan till mötet sker via mail till jonas.waltari@fxm.se senast 17 november.

Om ni har för avsikt att delta vid mässan, men inte har möjlighet att delta vid mötet, kontakta gärna Jonas Waltari vid FXM innan mötet och ni kommer då även att få en återkoppling efter att mötet är genomfört.

 

FXM i forsknings- och innovationsdelegation till Brasilien

2014-10-28

Försvarsexportmyndighetens generaldirektör Ulf Hammarström och Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson besöker Brasilien den 27-30 oktober.

Den svenska delegationen besöker Brasilien för att studera aktuella forsknings- och innovationsfrågor inom försvars- och energiområdena samt för att definiera möjligheter och utmaningar för ett ökat samarbete mellan Sverige och Brasilien inom dessa områden.

Delegationen kommer att besöka São Paulo och Rio de Janeiro, för dialog med brasilianska partners såsom flygplanstillverkaren Embraer, flygvapnets vetenskaps- och teknologiavdelning DCTA, energibolaget Petrobras, utvecklingsbanken BNDES, federala universitetet i Rio de Janeiro (UFRJ), samt handelsuniversitet Fundação Getúlio Vargas. Möten sker även med svenska företag verksamma i Brasilien såsom ABB och Ericsson.

Saabavtal med Brasilien och FXM förhandlar interimslösning

2014-10-27
Brasiliens flagga. Foto: FXM

Brasiliens flagga. Foto: FXM

Försvarsföretaget Saab har i dag skrivit avtal med Brasilien om försäljning av 36 stycken Gripen NG, nästa generations Gripenflygplan. Ordern är värd 39,3 miljarder kronor.
– Vi är givetvis mycket glada för Saabs skull. Det visar på Saabs konkurrenskraft och svensk industris kompetens. Det är något att vara stolt över. Denna affär är också en grund för att utveckla samarbetet mellan våra två länder, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Även FXM förhandlar med Brasilien. I FXM:s fall handlar överläggningarna om att hyra ut ett antal av flygvapnets Gripen C/D-flygplan till landet. Tanken är att Brasilien ska flyga Gripen C/D i väntan på leverans av de nya Gripen NG-flygplanen. Förhandlingarna beräknas vara klara innan årsskiftet.

Läs Saabs pressmeddelande om dagens avtal här.