Pressrum

”Exporten ger oss ett starkare försvar”

2014-05-19

”Folkomröstningen i Schweiz på söndagen handlade inte om Gripen utan finansieringen av flygupphandlingen. Gripen hade redan vunnit landets utvärdering mot de främsta konkurrenterna i världen och befanns vara mer kostnadseffektiv och uppfyllde de uppställda kraven. Motsvarande argument och utvärdering som Brasilien därefter gjort.” Det skriver FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström på Svenska Dagbladets Brännpunkt i dag. Läs hela artiklen här.

Schweiz röstade nej till finansiering av Gripen

2014-05-18

Det schweiziska folket har i dag folkomröstat om finansieringen av landets köp av 22 stycken Gripenflygplan. Det sätt att finansiera upphandlingen som Schweiz regering ville inrätta röstades ner av folket.

 I sin upphandlingsprocess utvärderade Schweiz Gripen mot några av de mest framstående flygsystemen i världen. Gripen vann utvärderingen och befanns vara mer kostnadseffektiv och uppfyllde samtidigt de uppställda kraven.
- Utvärderingen som föregick folkomröstningen var i sig ett utmärkt betyg för svensk ingenjörskunskap och den svenska industrin. Det är bara ett fåtal länder i hela världen som kan göra avancerade stridsflygssystem och Sverige hör dit, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Vad som nu händer är en fråga för Schweiz regering.
- Vi har haft ett mycket bra samarbete med Schweiz under mer än två år av förhandlingar och oavsett vad utkomsten blir av detta är jag säker på att samarbete på olika områden med Schweiz fortsätter, säger Ulf Hammarström.

FXM, Försvarsexportmyndigheten, är ansvarig myndighet för förhandlingarna med Schweiz angående landets köp av Gripen. Myndigheten är också ansvarig för de Gripenkontrakt Sverige har med Ungern, Tjeckien och Thailand. Ett nytt kontrakt med Tjeckien värt 5,4 miljarder kronor undertecknades på fredagen den 16 maj. FXM förhandlar även en interimslösning med Brasilien som valt Gripen till sitt framtida luftförsvar.

Tjeckien och Sverige skriver Gripenavtal

2014-05-16

 I dag skrev Tjeckien och Sverige under det nya JAS 39 Gripenkontraktet. Avtalet innebär att Tjeckien fortsätter leasa 14 stycken Gripenplan åtminstone till år 2027.

Tjeckiens vice försvarsminister Bohuslav Dvořák, landets försvarsminister Martin Stropnický, statssekreterare Carl von der Esch och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström. Foto: FXM

Tjeckiens vice försvarsminister Bohuslav Dvořák, landets försvarsminister Martin Stropnický, statssekreterare Carl von der Esch och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström. Foto: FXM

Avtalet signerades av den tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvořák och av Ulf Hammarström, generaldirektör för FXM, Försvarsexportmyndigheten. Undertecknandet skedde i en Gripenhangar på den tjeckiska flygbasen i Čáslav.  Såväl Tjeckiens försvarsminister Martin Stropnický som statssekreteraren i Försvarsdepartementet Carl von der Esch närvarade vid ceremonin.

Det nya kontraktet innebär att Tjeckien leasar 14 stycken Gripen C/D i ytterligare 12 år. Även utbildning och uppgradering av flygplanen ingår, såväl som allt nödvändigt logistiskt och operationellt stöd som behövs för att använda flygplanen.
- Det här bekräftar vårt viktiga partnerskap som är till stor nytta för både Tjeckien och Sverige. Detta samarbete är ett av de närmaste Sverige har med ett land när det gäller försvarsmateriel, sa FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström i samband med ceremonin.

 År 2004 tecknades det första leasing-avtalet med Tjeckien om 14 stycken Gripen C/D flygplan. Nästa år hade detta avtal gått ut och det är därför länderna förhandlat fram ett nytt. Tjeckien var den första NATO-medlemmen att flyga Gripen.

 

Avtalet signerades av den tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvořák och av Ulf Hammarström, generaldirektör för FXM. Foto: FXM

Avtalet signerades av den tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvořák och av Ulf Hammarström, generaldirektör för FXM. Foto: FXM

FXM är ansvarig för de Gripenkontrakt Sverige har med Ungern, Tjeckien och Thailand. Myndigheten ansvarar också för förhandlingarna med Schweiz om landets köp av Gripen E, nästa generations Gripen. Schweiz kommer att folkomrösta om upphandlingen på söndag den 18 maj. FXM förhandlar även en interimslösning med Brasilien som valt Gripen till sitt framtida luftförsvar.

På besök hos Volvo

2014-05-16

I förra veckan besökte FXM Volvo för att prata export och samarbete. Besöket innehöll bland annat en presentation av Volvo Defences produktportfölj, en längre rundvandring i fabriken och demonstration av Volvos senaste lastbil. Däremellan pågick en dialog om exportmöjligheter och försvarsnytta.

Företaget har kontor och fabrik på Hisingen i Göteborg. Sedan 1927, då den första lastbilen rullade ut från fabriken på Hisingen, har Volvo vuxit till ett globalt varumärke, som är starkt förknippat med Sverige. 1932 började Volvo anpassa sina fordon till militära behov. Numera tillhandahåller Volvo Defense fordon och kraftsystem baserade på Volvos befintliga produkter, exempelvis lastbilar, kranar och båtmotorer. Volvo Defence anpassar den befintliga Volvoprodukten till kundens behov. Bland kunderna märks exempelvis FN.

FXM:s Martin Nilsson, JanVillaume och Göran Lindgreen vid demonstration av lastbil.

FXM:s Martin Nilsson, Jan Villaume och Göran Lindgreen vid demonstration av lastbil.

 

Volvo Defences VD Cecilia Alkhagen presenterar verksamheten.

Volvo Defences VD Cecilia Alkhagen presenterar verksamheten.

 

FXM arrangerade USA-seminarium

2014-05-13

Under måndagen arrangerade FXM, tillsammans med SOFF, ett informationsseminarium om USA. Bland talarna fanns bland annat departementsråd Reidar Ljöstad från Försvarsdepartementet och ISP:s stf generaldirektör Jan-Erik Lövgren.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström. Foto: FXM

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström. Foto: FXM

Informationsseminariets syfte var att bland annat beskriva pågående och kommande aktiviteter av intresse för försvarsindustrin kopplat till USA och samarbeten mellan Sverige och USA. Ett fyrtiotal representanter från industrin och försvarsmyndigheterna hade tagit sig till SOFF:s lokaler i Stockholm för att lära sig mer om detta. Företagen som deltog utgjordes till huvuddel av små och medelstora företag.

Inledningstalade gjorde FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström som pratade om marknadens utveckling. Han talade om vikten av den transatlantiska länken och att Nordamerika fortfarande är en mycket viktig marknad för svensk export. Ulf Hammarström poängterade även att FXM är måna om att svenska SME-företag ska komma in på USA-marknaden och beskrev kort vilka sätt främjandet sker på.

Generalmajor Bengt Svensson. Foto:FXM

Generalmajor Bengt Svensson. Foto:FXM

Departementsråd Reidar Ljöstad från Försvarsdepartementet gav en översikt av relationerna mellan Sverige och USA. Han påpekade att relationen mellan Sverige och USA är goda och att samarbetet länderna emellan har en positiv utveckling, vilket bland annat manifesterades av president Obamas besök i Sverige under hösten 2013. Ljöstad beskrev också att viljan och att möjligheterna finns för att skruva upp samarbetet ytterligare.

Försvarsmaktens samarbete med USA redogjorde Generalmajor Bengt Svensson om. Bland annat genomförs övningar ihop. Han pratade vidare om fördelarna med att samarbeta med USA och de goda militära relationerna med USA.

FOI:s Eva Dalberg. Foto: FXM

FOI:s Eva Dalberg. Foto: FXM

FOI representerades av Eva Dalberg som gav en översikt av FOI:s verksamhet gentemot USA och hur de samarbetar med USA, bland annat bilateralt och via NATO. Bland övriga talare fanns bland andra ISP:s stf generaldirektör Jan-Erik Lövgren, representanter för respektive SNR-område samt FMV:s Barbro Malmer.

Seminaret genomfördes i anslutning till ett besök ifrån USA, bestående av representanter för FCT (Foreign Comparative Testing). FCT är ett system inom det amerikanska försvaret som genomför prover på icke-amerikanska färdigutvecklade produkter som kan passa in i befintliga amerikanska upphandlingar. I samband med besöket arrangerades en miniutställning för att ge industrin möjlighet att presentera sina produkter och teknologier för FCT-delegationen.

Agenda informationsseminarium USA 140512

FXM söker Projektledare (Sjö)

2014-05-13

Försvarsexportmyndigheten (FXM) främjar export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga exportkontrollen och har cirka 45 medarbetare. FXM:s värdeord är Etisk, Förtroendeingivande och Framtidsinriktad.

 

Tjänsten

Till avdelningen för Exportfrämjande inom Marknadsavdelningen söker vi en projektledare med kunskap om materielsystem inom sjöområdet.

Du kommer att leda och samordna marknadsförings- och försäljningsprojekt och bland annat att utveckla FXM:s främjande, främst inom region Amerika, genom att anordna mässor, ansvara för inkommande och utgående besök och organisera seminarier. Du arbetar i nära samarbete med övriga försvarsmyndigheter och i samverkan med svensk försvars- och säkerhetsindustri.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen inom naturvetenskap, teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap eller har tillskansat sig motsvarande kompetens på annat sätt. Meriterande är projektledarutbildning.

Du har dokumenterad projektledarerfarenhet och har erfarenhet av marina materielsystem och svensk och internationell försvars– och säkerhetsindustri inom sjöområdet. Erfarenhet från främjandeverksamhet, marknadsföring och försäljning samt kunskap kring specifika länder och regioner är meriterande såväl som tidigare tjänstgöring inom myndighet. Därutöver är det viktigt att du talar och skriver svenska och engelska.

Som person är du drivande och du kan både arbeta självständigt och i nära samarbete med andra. Du är ansvarstagande, flexibel och beredd att bidra med din kompetens där ett behov uppstår. 

 

Övrig information och hur du söker

Svenskt medborgarskap krävs för anställning vid FXM. Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning.

Våra lokaler är belägna på Östermalmsgatan 87 i Stockholm. I tjänsten ingår resor.

Anställningen gäller tills vidare och FXM tillämpar provanställning.

 

Vid frågor, kontakta chef för Exportfrämjande Karin Kronhöffer, tel. 08-587 133 29.

Fackliga företrädare är för SACO-S Marcus Hallberg, tel. 08-587 133 32 och för OFR/O Robert Johannesson tel. 08-587 133 35 och OFR/S Marika Olsson tel. 070-621 40 02. 

Välkommen med din ansökan inklusive CV senast den 2 juni 2014. Vi tar emot ansökan via e-post på jobb@fxm.se. Skriv ditt namn samt ”Projektledare Exportfrämjande” i ämnesraden.

FXM söker projektledare (Flyg)

2014-05-13

Försvarsexportmyndigheten (FXM) främjar export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga exportkontrollen och har cirka 45 medarbetare. FXM:s värdeord är Etisk, Förtroendeingivande och Framtidsinriktad.

 

Byggnaden där FXM ligger. Östermalmsgatan 87 i Stockholm.

Byggnaden där FXM ligger. Östermalmsgatan 87 i Stockholm.

Tjänsten

Till avdelningen för Anbud och avtal inom Marknadsavdelningen söker vi nu projektledare. Ditt ansvarsområde innebär att styra, följa upp och genomföra projekt inom tilldelat geografiskt område. Du arbetar i nära samarbete med övriga försvarsmyndigheter och i samverkan med svensk försvars- och säkerhetsindustri. För en av medarbetarna tillkommer även ansvar och utveckling av avdelningens gemensamma uppföljning och processer.

 

Arbetsuppgifterna innebär att:

  • Leda ditt projekt i enlighet med FXM:s interna processer och verksamhet samt med kund.
  •  Samverka med industri, FM och FMV samt uppdra till exempelvis FMV vad gäller ditt projekt.
  • Styrning och uppföljning av avtal med kund samt uppdrag till FMV.
  • Styrning och uppföljning av kostnadsbidragsuppdraget till FMV.
  • Sammanhålla framtagande av avdelningens gemensamma underlag för styrning och uppföljning.
  • Delta och engagera sig i avdelningsgemensam verksamhet samt delta vid exportfrämjande vid behov.
  • Utifrån myndighetens värderingar vara en god företrädare för FXM.

 

Önskvärda kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi. Du kan även ha tillskansat dig dessa kunskaper genom gedigen arbetslivserfarenhet samt relevanta kurser. Meriterande är projektledarutbildning med certifiering.

Du har projektledarerfarenhet eller ledarerfarenhet inom högteknologisk myndighet eller industri och erfarenhet av att leda långa projekt. Meriterande är om du har projektledarerfarenhet inom försvarsmaterielområdet. Du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift och gärna något annat europeiskt språk.

Som person är du ansvarstagande, strukturerad och drivande. Du är noggrann och flexibel och är alltid beredd att bidra med din kompetens där ett behov uppstår.

 

Övrig information och hur du söker tjänsten

Svenskt medborgarskap krävs för anställning vid FXM. Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning.

Våra lokaler är belägna på Östermalmsgatan 87 i Stockholm. I tjänsten ingår resor.

Anställningen gäller tills vidare och FXM tillämpar provanställning.

 

Vid frågor, kontakta chef för Anbud och avtal Joakim Wallin, tel. 08-587 133 27.

Fackliga företrädare är för SACO-S Marcus Hallberg, tel. 08-587 133 32 och för OFR/O Robert Johannesson tel. 08-587 133 35 och OFR/S Marika Olsson tel. 070-621 40 02. 

Välkommen med din ansökan inklusive CV senast den 2 juni 2014. Vi tar emot ansökan via e-post på jobb@fxm.se. Skriv ditt namn samt ”Projektledare Anbud – avtal” i ämnesraden.