Pressrum

Två lediga tjänster på FXM

2014-07-14

Just nu söker vi en administratör till Marknadsavdelningen och en HR-handläggare. Läs mer om tjänsterna här.

FXM i Almedalen: ”Gripen i världen – är export viktigt?”

2014-07-01
Peter Hultqvist och Cecilia Widengren under seminariet. Foto: FXM

Peter Hultqvist och Cecilia Widegren under seminariet. Foto: FXM

På onsdagen den 2 juli arrangerade FXM tillsammans med Saab seminariet ”Gripen i världen – är export viktig?”. En panel med sex representanter från politiken, myndigheter och försvarsföretag debatterade varför staten är engagerad i Gripenexport, om exporten medför nytta för det svenska försvaret, om det finns en gräns för hur mycket Försvarsmakten och andra myndigheter mäktar med när det gäller exporten och andra frågor relaterade till exporten. Seminariet kan ses i sin helhet här.

De medverkande var Peter Hultqvist (S), ordförande Försvarsutskottet, Cecilia Widegren (M), vice ordförande Försvarsutskottet, Lena Erixon, generaldirektör, FMV, Ulf Hammarström, generaldirektör, Försvarsexportmyndigheten, Jan Salestrand, chef Ledningsstaben, Försvarsmakten och Kjell Jonsson, vice VD, Saab. Moderator var Anna Wieslander, ställföreträdande direktör på Utrikespolitiska institutet.

FXM i Almedalen: ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer”

2014-07-01

Den 30 juni arrangerade FXM en paneldiskussion med rubriken ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer” i Almedalen. Syftet med diskussionen var att belysa statens roll i försvarsexportaffärer och förklara nyttan med exporten.
- En ansvarsfull export bygger säkerhet. Det handlar inte bara om att dela kostnader med andra länder utan om att bygga samarbete med andra. Exporten bidrar därför till att vi får ett starkare försvar till en lägre kostnad, sa FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Moderator Annika Nordgren Christensen, Jan-Erik Lövgren från ISP och Ulf Hammarström, FXM. Foto: FXM

Moderator Annika Nordgren Christensen, Jan-Erik Lövgren från ISP och Ulf Hammarström, FXM. Foto: FXM

I panelen deltog, förutom FXM, Exportkreditnämndens, EKN, generaldirektör Karin Apelman, Försvarsmaktens chef för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand och ställföreträdande generaldirektör Jan-Erik Lövgren från Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Debattör Annika Nordgren Christensen modererade.

Helhetsbedömning
Jan-Erik Lövgren från ISP redogjorde kortfattat för de regelverk som styr krigsmaterielexport från Sverige. ISP tar hänsyn till två olika regelverk och ett fördrag: den svenska lagstiftningen från 1992, EU:s gemensamma ståndpunkt och från och med alldeles nyligen även FN:s vapenfördrag.
- Vi tittar på den försvarspolitiska nyttan och de hinder som kan finnas. Det kan finnas saker som talar för och emot en export vilket kräver en helhetsbedömning. ISP:s generaldirektör är den som tar beslut. Han kan dock välja att ta upp frågan i Exportkontrollrådet som är ett parlamentariskt sammansatt råd, för att få just råd. Att parlamentarikerna är med så tidigt i processen är relativt unikt för Sverige. Är det ett principiellt viktigt ärende kan ISP välja att överlämna frågan till regeringen. Det har hänt ett tjugotal gånger sedan ISP bildades 1996, berättade Jan-Erik Lövgren.

På frågan om hur ISP agerar i ett fall som Thailand med en folkvald regering när Sverige inledde ett försvarssamarbete med landet men där militären nu styr svarade Jan-Erik Lövgren:
- Vi analyserar den situation som uppstått. Det är allvarligt att vi får en sådan förändring. Vi följer utvecklingen. Om världssamfundet lägger ett embargo mot ett land så stoppar vi all export, annars har vi en lagstiftning som respekterar följdleveranser.

”Klockor till Oman och golvlack till Colombia”
Karin Apelman berättade om EKN:s roll i försvarsexportaffärer. Nämnden garanterar affärer i 135 länder inom alla sektorer, till stora och små företag, och finansieras inte av statliga anslag.
- Vi garanterar affärer inom alla branscher från telekom och gruvindustri till klockor till Oman  eller golvlack till Colombia. När det gäller affärer inom ramen för försvarssektorn måste de godkännas av ISP innan vi garanterar en affär.
Moderator Annika Nordgren Christensen ställde frågor kring korruption och hur EKN skyddar sig mot korrupta affärer.
-Vi har möjligheten att helt och hållet dra tillbaka garantin om vi upptäcker att något inte gått rätt till. Vi tittar mer och mer noggrant på ett antal olika kriterier. Till dem hör om det är agenter involverade och varför, ingen får vara svartlistad eller dömd för något brott. Vi försökrar oss om att företagen har nolltolerans mot korruption, berättade Karin Apelman.

Generallöjtnant Jan Salestrand och EKN:s generaldirektör Karin Apelman. Foto: FXM

Generallöjtnant Jan Salestrand och EKN:s generaldirektör Karin Apelman. Foto: FXM

”Exporten ger hög kvalitet och lägre kostnader”
Jan Salestrand från Försvarsmakten förklarade myndighetens syn på försvarsexport.
- Vi behöver kvalificerade system för att genomföra vårt uppdrag. Genom att andra länder opererar samma system så delar vi på kostnaderna. Det är särskilt viktigt då alla länder beställer mindre serier. Exporten säkerställer hög kvalitet och lägre kostnader.
Jan Salestrand förklarade att Försvarsmakten även kan utföra exportstödsuppdrag på förfrågan från FXM.
- Till exempel kan vi genomföra utbildningar och då tar vi betalt för våra tjänster.

Även FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström redogjorde för sin myndighets roll i försvarsexportaffärer.
- Vi är en stödmyndighet till Försvarsmakten. Vi ska främja försvarsnyttig export. Sverige har en kompetent försvarsindustri som är säkerhetspolitiskt viktig och ger oss en viktig möjlighet till samarbete och inflytande. Inget land kan bära en nationell försvarsindustri, man behöver samarbeta och man behöver exportera. Att exporten är viktigt att stödja från statligt håll märks också då flera länder  har varit i kontakt med oss och överväger att upprätta motsvarande myndigheter som FXM.

Svenskarna skeptiska till försvarsexport, eller inte?
Organisationen Amnesty presenterade för någon vecka sedan en rapport som säger att över hälften av svenskarna är emot vapenexport samtidigt som Ipsos, institutet som genomförde undersökningen, för två år gjorde en undersökning som visade att endast 12 procent av respondenterna var negativt inställda till försvarsexport.
Med anledning av rapporternas skilda resultat frågade moderator Annika Nordgren Christensen om panelen trodde att inställningen till försvarsexport radikalt ändrats på två år.
- Det är en fråga man behöver värdera och kvalificera och sätta i ett sammanhang, Om man frågar någon om försvaret är viktigt svarar många ”ja”, men frågar man någon om vapen är viktigt är man nog mer skeptisk. Det är viktigt att det vi gör är demokratiskt förankrat men att man också värderar konsekvenserna av att avskaffa exporten, sa Ulf Hammarström.
- Ja, synen på försvarsexport får inte grundas på okunskap. Politikerna kan behöva bli bättre på att förklara hur allt hänger ihop. Enligt mig har vi en hårt reglerad bransch där min uppfattning är att FXM har bidragit till att skapa ordning och reda i hur vi engagerar oss, sa Jan Salestrand.

Publiken ställde under paneldiskussionen frågan om det finns konflikt mellan egenproducerad materiel och köp från hyllan.
- Är ni vänligare mot svensk industri?, frågade åhöraren.
- Om man går tillbaka sex år har vi en helt ny materielstrategi, där vi i första hand ska köpa från hyllan. Så, nej vi har inte någon vi favoriserar, vi köpte till exempel inte stridsfordon från Hägglunds utan från Patria i Finland. Men vi har några områden där vi har ett nationellt intresse för egenutveckling, sa Jan Salestrand.

Små- och medelstora företag
Publiken ställde även en fråga om små- och medelstora företag och hur man värnar dem.
- De små företagen är en mycket viktig del, där finns innovation och nya företag. Samtidigt är vi i staten ovana att arbeta med de här företagen som ofta inte behöver statligt stöd som för de stora systemen där politiken är av vikt. Kryptoindustrin arbetar vi med, det är en viktig bransch med flera småföretag som är av stor vikt, sa Ulf Hammarström.
- Vi ser ett stort behov för småföretag att få tillgång till finansiering, det finns många småföretag som blir globala snabbt och vi träffar flera sådana företag, sa Karin Apelman från EKN.
Jan-Erik Lövgren från ISP fyllde i att EU-kommissionen precis lagt fram en plan för hur europeiska småföretag i försvarsektorn lättare ska få tillgång till marknaden.
- Detta påverkar ju också ISP och kontrollagstiftningen.

På onsdag 2 juli kommer FXM arrangera ännu ett seminarium i Almedalen, denna gång tillsammans med försvarsföretagets Saab ”Gripen i världen – är export viktigt?”. Läs mer här.

En deltagare kom utklädd till Gripenplan. Foto: FXM

En deltagare kom utklädd till Gripenplan. Foto: FXM

 

FXM på Eurosatory

2014-06-12

Den 16 till 20 juni är det försvarsmässan Eurosatory i Paris. Försvarsexportmyndigheten, FXM, kommer vara på plats i Sverigemontern tillsammans med svenska företag.

018FXM är tillsammans med branschorganisationen SOFF ansvariga för Sverigemontern där förutom representatnter från FXM och SOFF även försvarsindustriföretag ställer ut. Vi finns i monter H303.

För alla på plats på mässan är välkomna på den mottagning FXM arrangerar tillsammans med SOFF. Tisdagen den 16 juni klockan 15  i monter H303. Här finns en inbjudan.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström kommer även tala på Eurosatory under rubriken ”The Military Decline of Europe: Origins, Implications and Solutions”, den 17 juni klockan 10:30 i konferensrum nummer 7 nära entrén till Hall 5.

”Exporten ger oss ett starkare försvar”

2014-05-19

”Folkomröstningen i Schweiz på söndagen handlade inte om Gripen utan finansieringen av flygupphandlingen. Gripen hade redan vunnit landets utvärdering mot de främsta konkurrenterna i världen och befanns vara mer kostnadseffektiv och uppfyllde de uppställda kraven. Motsvarande argument och utvärdering som Brasilien därefter gjort.” Det skriver FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström på Svenska Dagbladets Brännpunkt i dag. Läs hela artiklen här.

Schweiz röstade nej till finansiering av Gripen

2014-05-18

Det schweiziska folket har i dag folkomröstat om finansieringen av landets köp av 22 stycken Gripenflygplan. Det sätt att finansiera upphandlingen som Schweiz regering ville inrätta röstades ner av folket.

 I sin upphandlingsprocess utvärderade Schweiz Gripen mot några av de mest framstående flygsystemen i världen. Gripen vann utvärderingen och befanns vara mer kostnadseffektiv och uppfyllde samtidigt de uppställda kraven.
- Utvärderingen som föregick folkomröstningen var i sig ett utmärkt betyg för svensk ingenjörskunskap och den svenska industrin. Det är bara ett fåtal länder i hela världen som kan göra avancerade stridsflygssystem och Sverige hör dit, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Vad som nu händer är en fråga för Schweiz regering.
- Vi har haft ett mycket bra samarbete med Schweiz under mer än två år av förhandlingar och oavsett vad utkomsten blir av detta är jag säker på att samarbete på olika områden med Schweiz fortsätter, säger Ulf Hammarström.

FXM, Försvarsexportmyndigheten, är ansvarig myndighet för förhandlingarna med Schweiz angående landets köp av Gripen. Myndigheten är också ansvarig för de Gripenkontrakt Sverige har med Ungern, Tjeckien och Thailand. Ett nytt kontrakt med Tjeckien värt 5,4 miljarder kronor undertecknades på fredagen den 16 maj. FXM förhandlar även en interimslösning med Brasilien som valt Gripen till sitt framtida luftförsvar.

Tjeckien och Sverige skriver Gripenavtal

2014-05-16

 I dag skrev Tjeckien och Sverige under det nya JAS 39 Gripenkontraktet. Avtalet innebär att Tjeckien fortsätter leasa 14 stycken Gripenplan åtminstone till år 2027.

Tjeckiens vice försvarsminister Bohuslav Dvořák, landets försvarsminister Martin Stropnický, statssekreterare Carl von der Esch och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström. Foto: FXM

Tjeckiens vice försvarsminister Bohuslav Dvořák, landets försvarsminister Martin Stropnický, statssekreterare Carl von der Esch och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström. Foto: FXM

Avtalet signerades av den tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvořák och av Ulf Hammarström, generaldirektör för FXM, Försvarsexportmyndigheten. Undertecknandet skedde i en Gripenhangar på den tjeckiska flygbasen i Čáslav.  Såväl Tjeckiens försvarsminister Martin Stropnický som statssekreteraren i Försvarsdepartementet Carl von der Esch närvarade vid ceremonin.

Det nya kontraktet innebär att Tjeckien leasar 14 stycken Gripen C/D i ytterligare 12 år. Även utbildning och uppgradering av flygplanen ingår, såväl som allt nödvändigt logistiskt och operationellt stöd som behövs för att använda flygplanen.
- Det här bekräftar vårt viktiga partnerskap som är till stor nytta för både Tjeckien och Sverige. Detta samarbete är ett av de närmaste Sverige har med ett land när det gäller försvarsmateriel, sa FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström i samband med ceremonin.

 År 2004 tecknades det första leasing-avtalet med Tjeckien om 14 stycken Gripen C/D flygplan. Nästa år hade detta avtal gått ut och det är därför länderna förhandlat fram ett nytt. Tjeckien var den första NATO-medlemmen att flyga Gripen.

 

Avtalet signerades av den tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvořák och av Ulf Hammarström, generaldirektör för FXM. Foto: FXM

Avtalet signerades av den tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvořák och av Ulf Hammarström, generaldirektör för FXM. Foto: FXM

FXM är ansvarig för de Gripenkontrakt Sverige har med Ungern, Tjeckien och Thailand. Myndigheten ansvarar också för förhandlingarna med Schweiz om landets köp av Gripen E, nästa generations Gripen. Schweiz kommer att folkomrösta om upphandlingen på söndag den 18 maj. FXM förhandlar även en interimslösning med Brasilien som valt Gripen till sitt framtida luftförsvar.