Pressrum

Lediga jobb

2012-12-20

Försvarsexportmyndigheten söker redovisningsansvarig.

Riksdagen säger ja till nya Jas 39 Gripen

2012-12-12

Riksdagen har efter omröstning gett regeringen rätt att under 2013 besluta om en ny version av stridsflygplanet JAS 39 Gripen, det så kallade Gripen E. Utvecklingen och ombyggnationen av nya JAS ska kunna avbeställas senast 2014 om inte Schweiz eller något annat land har fattat beslut om att beställa minst 20 nya JAS-plan. Läs mer på Riksdagens webbplats.

Industrisamarbetsdag i Tjeckien

2012-12-02
FMV:s afärsutvecklingschef Ingrid Nilsson. Foto: FXM

FMV:s affärsutvecklingschef Ingrid Nilsson. Foto: FXM

Onsdagen den 28 november hölls en industrisamarbetsdag i den tjeckiska huvudstaden Prag.  Över 50 representanter från svenska och tjeckiska företag, myndigheter och försvarsindustriföreningar deltog.

Från Sverige kom representanter från FXM, FMV, UD, Försvarsdepartementet och Exportrådet. FXM:s ställföreträdande generaldirektör Peter Göthe höll ett tal om vikten av partnerskap och handel mellan länderna för ökad säkerhet. Biträdande chefen för den tjeckiska generalstaben, generalmajor Bohuslav Dvořák och hans personal berättade ingående om det kommande tjeckiska materielbehovet. Ingrid Nilsson, affärsutvecklingschef på FMV, talade om svenskt materielbehov och visade hur företag kan hitta information om och delta i kommande svenska upphandlingar. Dagen avslutades med möten mellan tjeckiska och svenska företag där de kunde ha fördjupade samtal om eventuella samarbetsmöjligheter.

Ett samarbetsavtal skrevs under mellan den svenska branschföreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och dess tjeckiska motsvarighet Defence and Security Industry Association of the Czech Republic (DSIA). Avtalet är ett resultat av de samtal om ett breddat samarbete mellan Tjeckien och Sverige som förs i samband med förhandlingarna om en förlängning av nuvarande Gripenkontrakt.

Industridag i London

2012-11-16

 

Möten mellan svenska och brittiska företag under industridagen. Foto: Soff

Möten mellan svenska och brittiska företag under industridagen. Foto: Soff

Onsdagen den 15 november anordnades en industridag i London. Arrangörer var FXM och branschorganisationen SOFF tillsammans med motsvarande organisationer i Storbritannien, ADS och UKTI DSO. Industrisamarbetsdagen gav försvars- och säkerhetsindustrin möjlighet att träffa befintliga eller framtida samarbetspartners, kunder, underleverantörer, höra om erfarenheter från genomförda projekt och vilka nya affärer eller andra möjligheter till samarbeten som kommer att finnas i framtiden.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström höll ett anförande med rubriken ”Perspectives on Swedish Defence and Security Export” där han talade om den svenska försvars- och säkerhetsindustrins styrkor, vikten av internationellt samarbete och små- och medelstora företags betydelse. Förutom FXM höll även myndighetsrepresentanter från Inspektionen för strategiska produkter och Försvarets materielverk anföranden under industrisamarbetsdagen. Dagen avslutades med möten mellan de svenska och brittiska företagen.

Sverige och Storbritannien har en lång tradition av samarbete och länderna har också ett samarbetsavtal (memorandum of understanding) som innefattar försvarssamarbeten inom forskning, upphandling och export. I fjol hölls en mycket framgångsrik industrisamarbetsdag mellan Sverige och Storbritannien i Sverige. Veckans industriseminarium var en uppföljning av den industridagen.

Provskjutningar på uppdrag av FXM

2012-11-14
HMS Jägaren under provskjutningen. Foto: BAE

HMS Jägaren under provskjutningen. Foto: BAE

Försvarsföretaget BAE Systems genomförde i början av november skjutningar med sin nya kanon, Bofors 40mk4, från marinens fartyg HMS Jägaren. Skjutningen genomfördes på uppdrag till Försvarsmakten från FXM.

FXM ska stödja företags försvarsnyttiga export. I detta fall kom en förfrågan från BAE Systems om att använda marinens fartyg för att provskjuta. FXM granskar dels om det finns en försvarsnytta i att lägga ett uppdrag på Försvarsmakten, dels om Försvarsmakten rent praktiskt har möjlighet att genomföra uppdraget. För det svenska försvaret finns det en nytta i att fler använder BAE:s kanoner eftersom kostnaderna blir lägre om fler köper dem, det blir billigare att hålla reservdelar och vidareutvecklingskostnaderna delas mellan användarna. Eftersom Försvarsmakten också hade möjlighet att genomföra provskjutningen lade FXM ett uppdrag på marinen.

Bofors 40mk4 är den senast framtagna kanonen från BAE Systems. Det är en förhållandevis lätt pjäs som ska passa mindre fartyg och den bygger på teknik från kanonen i stridsfordon 90. Det finns ett stort internationellt intresse för den och skjutningar från marinens fartyg är ett viktigt led för att verifiera pjäsen inför potentiella kunder.

Se film från övningen på FMV:s webbplats.

FXM på arbetsmarknadsdag

2012-11-14

Intresserad student vid FXM:s monter.

Den 14 november deltog FXM på Försvarshögskolans studentkårs arbetsmarknadsdag ”Kompass 2012″.

Arbetsmarknadsdagen Kompass är en heldag med seminarier och möten mellan studenter, myndigheter, företag och organisationer anordnad av Försvarshögskolans studentkår i samarbete med Försvarshögskolan. FXM var på plats med monter och presentation av FXM.

FXM frågades ut i Riksdagen

2012-11-08

Torsdagen den 8 november anordnade Riksdagens försvarsutskott en utfrågning om anskaffningen av nästa generation Jas 39 Gripen. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström var inbjuden att berätta om det ramavtal FXM har skrivit med Schweiz gällande landets upphandling av 22 Gripenplan.

Utfrågningen var öppen för allmänheten. Från Försvarsdepartementet deltog statssekreterare Carl von der Esch för att redovisa regeringens förslag till riksdagen i budgetpropositionen om utveckling av Gripen. Även ÖB Sverker Göranson var på plats för att redogöra för Försvarsmaktens underlag till regeringen om JAS 39 Gripen. Från Försvarets materielverk, FMV, deltog överdirektör Dan Ohlsson för att berätta om FMV:s underlag till Försvarsmakten om framtida stridsflygsystem.

Utfrågningen kunde följas via riksdagens webb-tv och kan i efterhand ses via SVT Forum.