Provskjutninga­r på uppdrag av FXM

2012-11-14
HMS Jägaren under provskjutningen. Foto: BAE

HMS Jägaren under provskjutningen. Foto: BAE

Försvarsföretaget BAE Systems genomförde i början av november skjutningar med sin nya kanon, Bofors 40mk4, från marinens fartyg HMS Jägaren. Skjutningen genomfördes på uppdrag till Försvarsmakten från FXM.

FXM ska stödja företags försvarsnyttiga export. I detta fall kom en förfrågan från BAE Systems om att använda marinens fartyg för att provskjuta. FXM granskar dels om det finns en försvarsnytta i att lägga ett uppdrag på Försvarsmakten, dels om Försvarsmakten rent praktiskt har möjlighet att genomföra uppdraget. För det svenska försvaret finns det en nytta i att fler använder BAE:s kanoner eftersom kostnaderna blir lägre om fler köper dem, det blir billigare att hålla reservdelar och vidareutvecklingskostnaderna delas mellan användarna. Eftersom Försvarsmakten också hade möjlighet att genomföra provskjutningen lade FXM ett uppdrag på marinen.

Bofors 40mk4 är den senast framtagna kanonen från BAE Systems. Det är en förhållandevis lätt pjäs som ska passa mindre fartyg och den bygger på teknik från kanonen i stridsfordon 90. Det finns ett stort internationellt intresse för den och skjutningar från marinens fartyg är ett viktigt led för att verifiera pjäsen inför potentiella kunder.

Se film från övningen på FMV:s webbplats.