Bygger säkerhet tillsammans med andra

Bygger säkerhet tillsammans med andra

Det svenska försvaret är beroende av materiel för att genomföra sina uppgifter. Det gäller allt från fartyg, flygplan, ubåtar, pansarfordon till vapen, kryptosystem med mera. I Sverige finns en rad företag som tillverkar system till försvaret. Men försvaret har inte tillräckligt stort behov av dessa produkter – eller tillräckligt stor budget – för att ensam kunna underhålla företagen. Företagen behöver alltså exportera för att finnas kvar. Samtidigt finns det ett värde för Sverige att ha försvarsföretag: de levererar produkter anpassade till de svenska kraven. Företagen har ofta också en teknologisk spetskompetens som vi vill behålla i Sverige.

Det finns också en säkerhetspolitisk viktig aspekt med att ha en egen försvarsindustri och inte vara helt beroende av andra länder. Samarbeten på försvarsområdet, till exempel Sveriges export av Gripen, gör att vi bygger säkerhet ihop med andra. Genom Gripenexporten delar vi också kostnader för allt från utbildning till reservdelar och utveckling.

Idag ger försvarsexportverksamheten närmare en halv miljard per år i direkta intäkter. Vill vi ha kvar Gripensystemet som är ett modernt och kvalificerat system och samtidigt mycket kostnadseffektivt, men inte längre ska exportera det, behöver vi också utöka den svenska försvarsbudgeten.