En förutsättning för ett starkt försvar

En förutsättning för ett starkt försvar

FXM:s uppdrag är inte att öka försvarsexporten i sig. Staten vill med FXM maximera den export som är till nytta för det svenska försvaret. Ökar vi den exporten är det positivt för Sverige eftersom det innebär att Försvarsmakten kan dela kostnader med andra länder. Det innebär också att vi kan behålla spetskompetens i Sverige och en konkurrenskraftig försvarsindustri som är till nytta för Försvarsmakten och svensk försvars- och säkerhetspolitik.

En viktig aspekt av vårt uppdrag – och anledningen att myndigheten startade – är att göra försvarsexportaffärer mer överblickbara, spårbara och transparenta. Tidigare var våra uppgifter utspridda på flera olika myndigheter och därmed svårare att överblicka.

All export av krigsmateriel kontrolleras av Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

SIGONELLA.De första enheterna ur det svenska bidraget till FN-insatsen i Libyen har landat på NATO-basen Sigonella, på Sicilien, 23 timmar efter regeringsbeslutet. Personal ur FL01 iordningställer de 8:a flygmaskinerna som ska delta i operationen.   Det är de 8:a stycken JAS 39 Gripen C som är på den bas där de svenska enheterna kommer att baseras under insatsen. Övriga delar av förbandet, FL01, kommer fortlöpande att ombaseras. Förutom att ombasera all utrustning och komma iordning på basen kommer förbandet att fortsätta att utbilda sig till de specifika insatsregler som gäller för insatsen.  Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

SIGONELLA.De första enheterna ur det svenska bidraget till FN-insatsen i Libyen har landat på NATO-basen Sigonella, på Sicilien, 23 timmar efter regeringsbeslutet. Personal ur FL01 iordningställer de 8:a flygmaskinerna som ska delta i operationen.
Det är de 8:a stycken JAS 39 Gripen C som är på den bas där de svenska enheterna kommer att baseras under insatsen. Övriga delar av förbandet, FL01, kommer fortlöpande att ombaseras. Förutom att ombasera all utrustning och komma iordning på basen kommer förbandet att fortsätta att utbilda sig till de specifika insatsregler som gäller för insatsen.
Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.