Regeringsbeslu­t om avveckling

2015-04-23

Regeringen har idag fattat beslut om att Försvarsexportmyndigheten (FXM), med förbehåll för riksdagens beslut, ska förbereda och påbörja avveckling av myndigheten.

Delar av uppgifterna ska föras över till Försvarets Materielverk, FMV. FXM kommer givetvis att bidra till att verksamheten omstruktureras enligt regeringens planer.

Bildandet av FXM syftade till ökad transparens, tydligare rollfördelning, bättre prioriteringar och förutsättningar för ökad effektivitet. Uppdraget utvärderades förra året av Statskontoret som kunde konstatera att de syften som angavs i samband med bildandet av FXM i stort sett hade uppfyllts redan efter fyra år.