Rundabordssamt­al om antikorruption på FXM

2015-04-17

Torsdagen den 16 april anordnade branschorganisationen SOFF och FXM ett gemensamt rundabordssamtal om antikorruption. Ett tjugotal företagsledare deltog och diskuterade utmaningar och dilemman.

erika, buskhe och ulf

Moderator Erika Svensson från Ledarna i samtal med Saabs VD Håkan Buskhe och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström

Saabs VD Håkan Buskhe föreläste om Saabs arbete mot korruption och 3M:s VD för Norden Lars Näslund talade om 3M:s arbete med 90 000 anställda i över 200 länder. Institutet mot mutors generalsekreterare Helena Sundén tog upp de vanligaste frågorna hon får från företag och berättade även om institutets näringslivskod till stöd för företag och internationell antikorruptionslagstiftning.

Jan Pie, generalsekreterare på den europeiska branschorganisationen för flyg- och försvarsindustrin ASD berättade om ASD:s arbete på området.

Helena Sunden

Helena Sunden, generalsekreterare på Institutet mot mutor, talar om den näringslivskod som institutet tagit fram som stöd till företag.

Frågor som togs upp under rundabordssamtalet var bl a vikten av att dokumentera. Det räcker inte att göra korrekta affärer, man måste också kunna visa att man gjort rätt. Även ledarskap och chefernas viktiga roll i antikorruptionsarbete och etikfrågor togs upp, liksom vikten av samtal mellan olika företag, organisationer och myndigheter för att utbyta information och kunskap.