Schweiz väljer Gripen

2011-11-30

Den schweiziska regeringen har idag tagit beslut om att välja Gripen. Redan 2008 lämnade Saab in en första Gripen-offert till Schweiz. Landet har utvärderat olika flygsystem och nu bestämt sig för att gå vidare och förhandla med Sverige.
– Detta är ett mycket positivt beslut för Saab och för Sverige. Det kommer att betyda mycket för Gripensystemet och för försvarsindustrin, när ett avtal är färdigförhandlat. Det kommer att vara till stor nytta för det svenska försvaret och ett stort steg i samarbetet mellan länderna, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Gripen används i dag av Sverige, Ungern, Tjeckien, Thailand och Sydafrika.

Ungerskt Gripenplan. Foto: Viktor Veres

Ungerskt Gripenplan. Foto: Viktor Veres