Seminarium: Korruptionsris­ker – hur ser försvarssektor­n ut?

2013-10-18

Tillsammans med Folk och Försvar, branschorganisationen SOFF och det globala nätverket Transparency International anordnar FXM ett antikorruptionsseminarium.

Transparency International (TI) har under det senaste året tagit fram flera analyser angående korruption och transparens i försvarssektorn. Bland annat har de fokuserat på antikorruptionsprogrammen hos världens största tillverkare av försvarsmateriel. Syftet med analyserna är att ge regeringar, försvarsmakter, företag och det civila samhället verktyg att undvika risker och ineffektivitet som korruption inom försvarssektorn medför. Majoriteten av regeringarna misslyckas med att skydda sig mot risken för korruption.

Vi välkomnar till ett seminarium som syftar till att diskutera riskerna med både global och nationell korruption inom försvarssektorn. Seminariet inleds av Mark Pyman, chef för TI UK Defence & Security Programme. Några av de frågeställningar som vi hoppas kunna belysa är: Hur stort är problemet och vilka uttryck tar det sig? Hur står sig de svenska företagen i en europeisk kontext? På vilka sätt agerar svenska företag och myndigheter för att minska risken för korruption och hur hanteras frågorna på politisk nivå?

Tid: Måndag den 4 november 2013 kl. 13:00-15:30
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) i Stockholm
Anmälan: Du anmäler dig här.
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta Cindy Sturesson på Folk och Försvar, e-post eller 08-588 824 99.

Program

Moderator: Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar
13:00 Introduction

13:05 Corruption in the defence sector – scope and possible solutions (In English)
Mark Pyman, Director, Transparency International, Defence & Security Programme

13:35 Our view on corruption (In English)
Petter Törnquist, Legal Counsel, Head of Ethics and Compliance, Saab
Robert Alfvengren, Legal Counsel, Ethics Officer, BAE Systems Hägglunds

13:55 Q and A (In English)
Mark Pyman, Director, Transparency International, Defence & Security Programme
Petter Törnquist, Legal Counsel, Head of Ethics and Compliance, Saab
Robert Alfvengren, Legal Counsel, Ethics Officer, BAE Systems Hägglunds

14.15 Kaffe

14:40 Panel (genomförs på svenska)
Ulf Hammarström, generaldirektör, Försvarsexportmyndigheten
Anders Sjöborg, chefsjurist, Försvarets materielverk
Niklas Alm, tf generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen

15:10 Politiska reflektioner (genomförs på svenska)
Göran Lennmarker (M), ledamot, Exportkontrollrådet och ordförande SIPRI
Torbjörn Björlund (V), ledamot, Exportkontrollrådet och Försvarsutskottet

15:30 Seminariet slut 

Välkomna!
Lästips från Transparency International:

http://companies.defenceindex.org/

http://government.defenceindex.org/ 

http://government.defenceindex.org/parliaments