SOFF och FXM lanserar antikorruption­sutbildning

2015-11-18

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, och FXM, Försvarsexportmyndigheten, lanserar en gemensam antikorruptionsutbildning för europeiska företag i försvars- och säkerhetsbranschen. Den webbaserade kursen ska stärka företagen i deras antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området.

I fjol lanserade SOFF och FXM gemensamt en svensk utbildning mot korruption. Utbildningen har blivit en framgång och har använts av ungefär 4 000 anställda på svenska försvarsföretag. Från dessa företag har inkommit önskemål om en liknande utbildning på engelska anpassad till den europeiska marknaden. Det är denna internationella utbildning som FXM och SOFF nu lanserar.

Kursen kombinerar kunskap om lagstiftning på området med övningar och tips på hur man arbetar vidare med frågorna.

– Det är mycket viktigt att kontinuerligt arbeta med de här frågorna. Korruption är oetisk, olaglig och förvrider konkurrensen till nackdel för den konkurrenskraftige. Med denna utbildning tar vi ett större grepp om antikorruptionsfrågorna och hjälper de företag som behöver ha en utbildning på engelska för dotterbolag, underleverantörer och samarbetspartners, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Robert Limmergård, SOFF:s generalsekreterare säger i en kommentar:

– Korruption hämmar öppen konkurrens. Ingen marknad är immun men riskerna på försvarsmarknaden är ofta högre eftersom affärer ibland måste omges av säkerhetspolitisk och kommersiell sekretess. Det ställer höga krav på ett ansvarsfullt agerande från säkerhets- och försvarsföretagen genom att vidareutveckla antikorruptionsarbetet samt avstå från affärer där riskerna är för stora.

 

Utbildningen finns tillgänglig on-line: http://fxm.se/en/about-fxm/anti-corruption/

 

Kontakt:

SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen

Pål Jonson

Kommunikationsdirektör

Tel. 0738 205847

pal.jonson@soff.se

 

FXM – Försvarsexportmyndigheten

Sofia Karlberg

Kommunikationschef

Tel. 08 587 13 311 sofia.karlberg@fxm.se