SOFF:s marknads- och strategidag

2011-11-11

Torsdagen den 10 november arrangerade branschorganisationen SOFF, Säkerhets- försvarsföretagen, för första gången en marknads- och strategidag för sina medlemmar. Målet var att diskutera SOFF:s inriktning och frågor som rör framtiden. Samtalen handlade bland annat om vilka marknader som är viktigast, vilka aktiviteter bör prioriteras och vilken service vill medlemmarna se från SOFF.

Medarbetare från FXM deltog i diskussionerna för att skapa kopplingar till myndighetens eget strategi- och inriktningsarbete. Konferensen leddes av SOFF:s ordförande Jan Pie. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström och UD:s ambassadör Pär Ahlberger inledningstalade.
– SOFF och FXM har haft en bra samverkan redan från början. Vi har redan arrangerat flera aktiviteter ihop och hittat bra samarbetsformer, sa Ulf Hammarström.
Han nämnde som exempel den industridag med fokus på Storbritannien som SOFF och FXM arrangerade tillsammans i april, och det event SOFF hade med sin indiska motsvarighet CII i augusti, där FXM var med och stöttade.

SOFF:s ordförande Jan Pie poängterade att SOFF:s verksamhetsplan ska vara utformad utifrån medlemmarnas prioriteringar. Han berättade även att SOFF fått tio nya medlemmar under året som gått och att organisationen nu har 62 medlemmar.

Ambassadör Pär Ahlberger talade i sitt anförande om vilken nytta företagen kan ha av Sveriges ambassader ute i världen, till exempel för att lära känna en marknad och dess affärsklimat och för marknadsaktiviteter.