Sverige och Ungern tecknar tilläggsavtal

2014-12-22

Ungerns försvarsministerium och FXM, Försvarsexportmyndigheten, har idag tecknat ett tilläggsavtal till det JAS Gripen lease-köpavtal länderna har. Tillägget gäller extra underhållsutrustning för att stärka Ungerns förmåga att delta i internationella operationer.

År 2001 skrevs det första JAS Gripenavtalet mellan Ungern och Sverige. Avtalet gäller 14 stycken JAS Gripen version C/D. Elva år senare förlängde FXM avtalet som nu löper till år 2026.

I september 2015 kommer Ungern för första gången att övervaka baltiskt luftrum som en del av ett NATO-uppdrag. Inför detta behöver det ungerska flygvapnet extra underhållsutrustning. Värdet på tilläggsavtalet är ungefär 10 miljoner SEK.

Förutom att dela kostnader för drift, underhåll och utveckling så har Sverige och Ungern gemensamma övningar och annat samarbete. Tillsammans har Sverige och Ungern också arbetat med att föra in interoperabla NATO-funktioner i Gripen-systemet.

JAS Gripen opereras av flygvapnen i Sverige, Ungern, Tjeckien, Sydafrika och Thailand.