Sverige och Thailand tecknar nytt avtal om Gripen

2010-11-23

Gunnar Holmgren och chefen för det thailändska flygvapnet Itthaporn Subhawong. Foto: Peter Liander.

Vid en ceremoni i Stockholm idag undertecknade FMV:s generaldirektör Gunnar Holmgren och chefen för det thailändska flygvapnet Itthaporn Subhawong en överenskommelse om leverans av ytterligare sex Gripen-flygplan.

I överenskommelsen ingår även det flygande radarspaningssystemet Saab 340 Erieye och det svenska robotsystemet RB 15F.

Överenskommelsen inleder den andra fasen i samarbetet mellan Sverige och Thailand. Den första fasen startade i februari 2008 med en överenskommelse om leverans av ett integrerat luftförsvarssystem med bland annat sex Gripenplan.

I dagens överenskommelse ingår ytterligare sex Gripen stridsflygplan av den senaste C versionen, tillsammans med det luftburna radarspaningssystemet    Erieye och det svenska robotsystemet RB 15F.

Gunnar Holmgren, generaldirektör vid FMV, säger i en kommentar till överenskommelsen:
– Jag är mycket glad över att vi har kunnat slutföra förhandlingarna av fas två på ett för båda parter tillfredställande sätt. Med den materiel som det thailändska flygvapnet kommer att förfoga över i och med de kommande leveranserna av fas ett och två kommer Thailand att få ett mycket kvalificerat luftförsvar med både övervakning och nätverksbaserad operationsförmåga.

Överenskommelsen innehåller också logistikstöd och utbildning. Leveransen av Gripen-flygplanen kommer att ske under 2013.

Från och med den första augusti har Sverige en ny myndighet, Försvarsexportmyndigheten (FXM), som har till uppgift att främja export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

I en kommentar till överenskommelsen säger FXM:s generaldirektör, Ulf Hammarström:
– Jag är mycket nöjd med att samarbetet mellan Sverige och Thailand stärkts ytterligare genom den här nya överenskommelsen. Vi ser fram emot att bidra i det fortsatta samarbetet mellan våra två länder.

För mer information kontakta:
Ulf Lindström, pressansvarig vid FMV, 070 982 63 96,
ulf.lindstrom@fmv.se
eller Johanna Mattsson, mediakontakt vid FXM, 08-587 133 12,
johanna.mattsson@fxm.se