Tjeckien tar beslut om nytt Gripenavtal

2013-09-11

Tjeckiens regering har i dag tagit beslut om att leasa 14 stycken JAS 39 Gripen-flygplan i ytterligare 14 år. Försvarsexportmyndigheten, FXM, har under mer än ett år förhandlat med Tjeckiens försvarsministerium om ett nytt avtal. Jas 39 Gripen har varit en del av Tjeckiens luftförsvar sedan 2005.

Nästa steg är att ta fram ett detaljerat kontrakt som ska undertecknas av länderna.

”Vi är övertygade om att vi funnit en ömsesidigt bra lösning som fyller det tjeckiska flygvapnets behov nu och i framtiden. Det är ett bra samarbete och ett strategiskt partnerskap som är fördelaktigt för Tjeckien men även till nytta för det svenska försvaret, de svenska skattebetalarna och övriga Gripenanvändare”, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Det nya avtalet kommer att innebära att Tjeckien leasar 14 JAS 39 Gripen i ytterligare 14 år. Även utbildning och uppgradering av flygplanen ingår, liksom all nödvändigt logistiskt och operationellt stöd som behövs för att använda flygplanen.

År 2004 tecknades det första lease-avtalet med Tjeckien om 14 JAS 39 Gripen C/D flygplan. Därmed blev Tjeckien den första NATO-medlemmen att flyga Gripen. Som en del av avtalet försåg Sverige det tjeckiska flygvapnet med utbildning av både piloter och teknisk personal.

FXM är ansvarig för JAS 39 Gripen-kontrakten Sverige har med Ungern, Tjeckien och Thailand. I augusti i fjol skrev FXM och Schweiz ett ramavtal om gemensam upphandling av nästa generations Gripen och nu pågår den politiska procesen i Schweiz för att godkänna anskaffningen.