Tjeckien uppgraderar sina JAS Gripen

2015-12-22

Försvarsexportmyndigheten, FXM, har i dag tecknat avtal med Tjeckien gällande uppgradering av de JAS 39 Gripen-flygplan som landet hyr av Sverige. Kontraktet är värt 120 miljoner svenska kronor.

Uppgraderingen innebär en utökad markmålsförmåga genom integration av styrda och ostyrda bomber. Detta ger det tjeckiska flygvapnet utökad förmåga att precisionsbekämpa mål på marken. I avtalet ingår bl a vapenbalkar, mjukvara och utbildning.

– Detta är mycket fördelaktigt för det tjeckiska flygvapnet. Med denna uppgradering ökar Tjeckien sin förmåga på ett betydande sätt och utnyttjar Gripens kapacitet i ännu större utsträckning, säger Marcus Hallberg, projektledare för Tjeckien på FXM.

År 2004 tecknades det första hyresavtalet med Tjeckien om 14 stycken Gripen C/D flygplan. 2014 tecknade FXM avtal med Tjeckien om förlängning av hyresavtalet från ursprungliga tio år till åtminstone år 2027. Tjeckien var den första NATO-medlemmen att flyga Gripen.

FXM är fram till årsskiftet ansvarig för de Gripenkontrakt Sverige har med Ungern, Tjeckien och Thailand. Myndigheten förhandlar för närvarande även med Brasilien och Slovakien om anskaffning av JAS 39 Gripen.

 

Mer information:

Sofia Karlberg, kommunikationschef
Tel. 08 587 13 311
sofia.karlberg@fxm.se