Ubåt på plats i Singapore

2011-12-06
Joakim Wallin, Fredrik Norrby, Leif Nylander och Per-Erik Nyström. Ubåten Archer i bakgrunden.

Joakim Wallin, Fredrik Norrby, Leif Nylander och Per-Erik Nyström. Ubåten Archer i bakgrunden.

Fredagen den 2 december höll Singapore en ceremoni för att fira att första båten av Archer-klass, som landet köpt av Sverige, blev operativ i Singapores försvar. Singapores försvarsminister Ng Eng Hen höll tal där han förde fram den strategiska betydelsen av att kunna skydda de viktiga handelsvägarna i regionen med undervattensförmåga. 

Joakim Wallin, marknadschef på FXM, sa, i samband med ceremonin:
– Vi är glada att delta när denna avancerade förmåga nu blir operationell i Singapore. Den här leveransen har möjliggjorts tack vare ett nära samarbete och stora insatser från  Försvarsmakten, Försvarets materielverk, FOI och förstås leverantören Kockums. FXM kommer nu att fortsätta utveckla ubåtssamarbetet mellan Singapore och Sverige.

Den svenska delegationen bestod av Joakim Wallin från FXM och Leif Nylander, Fredrik Norrby och Per-Erik Nyström från Försvarsmakten. Även Sveriges ambassadör Ingemar Dolfe och försvarsattaché Lennart Bengtsson deltog vid ceremonin.