Utbildning av tillträdande svenska attachéer

2012-03-23
Försvarsattachéer och personal från FXM. Foto: FXM

Försvarsattachéer och personal från FXM. Foto: FXM

FXM stod som värd för utbildning av fem tillträdande attachéer när dessa besökte FXM fredagen den 23 mars.

Utbildningen av attachéerna, som sammanhålls av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), omfattar totalt sex månader (januari till juni) och riktar sig till svenska försvarsattachéer som ska arbeta utomlands. Sverige har såväl residenta som resande försvarsattachéer. Tre av attachéerna som deltog i utbildningen kommer att bli ackrediterade i Warszawa. Resterande är reseattachéer med ackreditering i Seoul och Haag. Programmet för utbildningen vid FXM innefattade dels information om FXM, dels tid för dialog och diskussion med land- och regionansvariga på myndigheten.